Szkoła Letnia "Mentor N@I" - podsumowanie


26-30 czerwca w Ustroniu na IX Szkole Letniej spotkali się mentorzy N@I.

 
Cele mentorów i CEO to cele wpływające na jakość pracy polskiej szkoły i to zależy ode mnie…*
 
Najważniejszym celem Szkoły Letniej „Mentor N@I” było doskonalenie umiejętności mentorów kursów internetowych, czyli ludzi, którzy „towarzyszą” uczestnikom kursów w trakcie ich trwania: opiekują się nimi oraz pomagają w rozwoju przez dawanie informacji zwrotnej. Dlatego wszystkie warsztaty, prezentacje i wykłady koncentrowały się na takim właśnie celu. Nie zapomniano o rozmowie o celach, jakie stawia sobie CEO organizując kursy internetowe i o celach, jaki stawiają sobie uczestnicy zapisując się na kurs, bo najważniejsze to uświadomić sobie: po co to robimy?
 
Zrozumienie jak ważna jest konsekwencja w postępowaniu*
 
Wykład inaugurujący dr. Jakuba Kołodziejczyka pozwolił na wyjście z roli nauczyciela (zakończenie roku szkolnego dopiero „tuż za nami”) i przejście do myślenia o sobie w roli mentora. Większość przemyśleń i pokazanych technik okazała się przydatna nie tylko dla nauczyciela pomagającego uczniowi się uczyć, ale także dla mentora pomagającego się uczyć uczestnikowi kursu.
 
Najważniejsze było dla mnie uświadomienie sobie, że dzięki OK można lepiej i skuteczniej pracować*
 
Praca mentora w dużym stopniu oparta jest na ocenianiu kształtującym jako systemie, który pomaga się uczyć. Dlatego ocenianie kształtujące było wszechobecne na warsztatach Szkoły Letniej: prezentacja „OK kwadrat” i lekcje z zastosowaniem oceniania kształtującego wprowadziły do zagadnienia tych, którzy o ocenianiu kształtującym tylko słyszeli i pogłębiły wiedzę tych, którym ocenianie kształtujące nie jest już obce, bo stosują je w praktyce.
 
Ważne: miałam możliwość przećwiczenia komponowania różnych IZ – komentarzy*
 
Dla wszystkich, początkujących i zaawansowanych mentorów, jedną z najważniejszych umiejętności okazało się doskonalenie informacji zwrotnej. Na informacji zwrotnej opiera się praca mentorska. Informacja zwrotna pomaga, inspiruje, „popycha”, motywuje. Długie godziny spędzone na ćwiczeniu pisania komentarzy dla różnych uczestników kursu nie były czasem straconym.
 
Nauczanie to sztuka zadawania pytań*
 
Dużą inspiracją dla wszystkich był warsztat „Dlaczego pytania są ważne”. Akcentował rolę pytań w pracy mentora i pracy nauczyciela. To, co ważne i dobre dla uczestnika kursu,  jest też ważne i dobre dla ucznia w szkole. Zapamiętaliśmy, że kursy internetowe muszą mieć przełożenie na pracę z uczniami. Technika zadawania pytań nie jest łatwa…
 
Poznałam wielu interesujących nauczycieli , każdy z ogromną pasją*
 
Jak zwykle na takich spotkaniach, wielką wartością byli sami ludzie. Rozmowy podczas zajęć, w kręgach słuchaczy i w kuluarach, to atut. - Rozmawialiśmy merytorycznie, wymienialiśmy doświadczenia i pomysły. Zastanawialiśmy się jak „doskonalić doskonalenie”, czyli kursy internetowe. Zawarte znajomości (przyjaźnie?) bywają trwałe i pozwalają poczuć, że w naszej pracy nawet jeśli jesteśmy sami, to nie jesteśmy osamotnieni - podsumowuje kierowniczka merytoryczna N@I Janina Stojak.
 
Nauczyciele muszą ze sobą współpracować, rozmawiać o tym, co jest dla nich ważne, co chcą zmieniać, trzeba tworzyć sieci wspierające się. Edukacja, jej jakość zależy od nas, od nauczycieli*
 
Na zakończenie szkoły letniej uczestnicy mieli okazję spojrzeć na swoją pracę i siebie w szerszym kontekście, dzięki wykładowi dr. Grzegorza Mazurkiewicza. Wykład, który pokazywał systemy doskonalenia i konieczność systemowego wsparcia, pozwolił także na uświadomienie, że edukacja tworzy się w szkole. I w takim znaczeniu każdy z nauczycieli ma wpływ na jakość edukacji.
 
Spotkałam niezwykłych ludzi*
 
Powyższy cytat to najlepsze podsumowanie spotkania w Ustroniu.
 
 
 
 
Janina Stojak, elmo
 
* Cytaty użyte jako nagłówki w tekście zaczerpnięto z exit cards, czyli wypowiedzi uczestników „na wyjściu” z zajęć.