Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela - wywiad z kierowniczką kursu, Małgorzatą Ostrowską.


Komputer to znakomite narzędzie edukacyjne, więc dlaczego nie wykorzystać go w pracy - mówi Małgorzata Ostrowska. Zapraszamy do przeczytania wywiadu o tym, jak stać się partnerami uczniów w zakresie najnowszych technologii.

 

Elwinia Modzelewska: Jak przebiega nauka i praca w kursie „Technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy nauczyciela”?
Małgorzata Ostrowska: Nauczyciele mają już za sobą lekcje komputerowe pod kierunkiem swoich uczniów. Było to dla nich bardzo ważne i edukacyjne wydarzenie, ponieważ taka sytuacja nie jest dla nich codzienna. Oprócz tego przekonali się, że zamiana ról pomaga w rozwoju empatii.

To pierwsza edycja kursu. Skąd wziął się taki pomysł?

Tak, to zupełna nowość. Kurs powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie nauczycieli, szczególnie tych, którzy wcześniej nie mieli okazji „zaprzyjaźnić się” z komputerem albo obawiali się, że z różnych powodów nie są w stanie opanować umiejętności potrzebnych do używania go na co dzień. Okazało się jednak, że komputer to znakomite narzędzie edukacyjne, więc dlaczego nie wykorzystać go w pracy.

Do kogo skierowany jest kurs?

Jest to kurs dla wszystkich nauczycieli, którzy stawiają pierwsze i kolejne kroki w obsłudze komputera i chcieliby wykorzystać to narzędzie w swojej pracy z uczniami. Komputer wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem oraz dzięki zasobom Internetu ma wspomagać uczenie się i przyspieszać obieg informacji.

Czego przede wszystkim dotyczy kurs?

Wszyscy systematycznie poznają oprogramowanie przydatne w pracy i nabywają umiejętności zastosowania go dla lepszego nauczania. Czasem też zamieniają się rolami z uczniami i pod ich kierunkiem ujarzmiają komputer i surfują w Internecie w poszukiwaniu zasobów przydatnych w nauczaniu.

Kim są uczestnicy kursu?

W TIK-u uczestniczy ponad 150 nauczycieli różnych specjalności. Właściwie można stwierdzić, że nie ma większego znaczenia, jakich przedmiotów nauczają. Są wśród nich nauczyciele języka polskiego, języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego, ale także specjaliści w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele – bibliotekarze, wychowawcy pracujący w świetlicach i pedagodzy szkolni.

Nie brakuje także nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych, ale ich liczba jest mniejsza, niż pozostałych.

Jakie są ich umiejętności na starcie? Czego oczekują?

Często są to nauczyciele o kilkunastoletnim i dłuższym stażu. Wielu z nich nigdy wcześniej nie miało kontaktu z komputerem. Niektórzy mają podstawowe umiejętności komputerowe, ale wykorzystują je zazwyczaj do przygotowywania sprawdzianów, kart pracy dla uczniów lub prezentacji, a Internet służy im właściwie tylko jako baza informacji. Wszyscy uczestnicy kursu chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające im na swobodne i szerokie korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy.

Jaka zmiana zajdzie w szkole i w pracy nauczyciela po ukończeniu tego kursu?

Mamy nadzieję, że nauczyciele przełamią barierę niepewności, pokonają lęk przed trudnościami i własnymi ograniczeniami w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zaczną odważnie korzystać z najnowszych technologii. Jest to nieuchronne, ponieważ komputeryzacja szeroko wkroczyła do szkolnictwa. Kadra dydaktyczna szkół, a szczególnie nauczyciele o długim stażu, nie są w stanie podążyć za ekspansją myśli informatycznej bez wsparcia w opanowaniu komputera jako narzędzia pracy. Nasz kurs jest właśnie takim wsparciem i pomocą dla każdego, kto ma ochotę na rozwój osobisty w tym zakresie. Po jego ukończeniu nauczyciele mają dużą szansę nie tylko uatrakcyjnić swoje lekcje, ale przede wszystkim mogą być bardziej skutecznymi dydaktykami i stać się partnerami uczniów w obszarze posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.

Z jakich modułów składa się kurs?

I moduł pt. „Pierwsze kroki w TIK” to wstęp do edukacji komputerowej, w którym nauczyciele dowiadują się, po co i dlaczego komputer przydaje się w pracy oraz od czego warto rozpocząć przyjaźń z tym narzędziem. Moduł ten poświęcony jest zapoznaniu się z platformą internetową oraz z innymi uczestnikami.


W II module pt. „Komputer i internet w pracy ucznia” nauczyciele rozpoznają umiejętności informacyjno – komunikacyjne swoich uczniów i analizują możliwości wykorzystania przez nich komputera do nauki.


W III module pt. „Narzędzia komputerowe i internetowe cz. I” nauczyciele poznają pakiet Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz uczą się posługiwać programem pocztowym , a także korzystać z zaawansowanych funkcji wyszukiwarki internetowej. Szybką naukę umożliwiają im interaktywne samouczki dostępne na platformie kursu. Prowadzą one krok po kroku do opanowania wielu umiejętności i wykorzystywania opcji przydatnych w pracy.


W IV module pt. „Narzędzia komputerowe i internetowe cz. II” nauczyciele stają się użytkownikami kolejnych, tym razem nieco bardziej skomplikowanych programów, jak np. Gimp – do obróbki grafiki czy Zajączek – do tworzenia stron www.


W V module pt. „TIK w relacjach nauczyciela z uczniem” nauczyciele podejmują z uczniami współpracę polegającą na sprawnej komunikacji i udzielaniu informacji zwrotnej do prac ucznia. Mogą to być np. opracowania, referaty, prezentacje i inne, które uczeń przesyła do sprawdzenia, a nauczyciel w trybie recenzji wpisuje swoje komentarze, służące uczniowi do poprawy i uzupełnienia brakujących elementów. W ten sposób uczeń doskonali swój „produkt” przed ostateczną prezentacją.


W pierwszej fazie VI modułu pt. „Technologie informacyjno komunikacyjne jako składnik warsztatu pracy nauczyciela” nauczyciele poznają przykłady wielu dobrych praktyk zastosowania TIK w edukacji, a następnie za pomocą komputera przygotowują konkretne materiały do wykorzystania w czasie lekcji. W tym module jest także czas na analizę innych zastosowań TIK – w kontaktach z rodzicami uczniów oraz dla celów pozazawodowych.


VII moduł pt. „Wykorzystanie internetu w Edukacji” skupia się na zastosowaniu wszystkich nabytych w kursie umiejętności. Nauczyciele planują swoją wymarzoną lekcję z zastosowaniem TIK i prowadzą ją w klasie, a potem dzielą się wrażeniami i refleksjami.

W VIII module pt. „Ewaluacja” nauczyciele zastanawiają się nad przyrostem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania komputera i Internetu w pracy zawodowej oraz do celów prywatnych. Jest to także czas na świętowanie sukcesów i myślenie o dalszym rozwoju.

Małgorzata Ostrowska,

kierowniczka kursów internetowych:

„Technologie informacyjno komunikacyjne w pracy nauczyciela”

oraz „Aktywni z natury”.

Mentorka w zakresie

TIK-a, pracy metodą projektu, OK oraz metod motywujących uczniów do nauki.

Trenerka szkoleń dla nauczycieli

w Akademii SUS, SUS-OK, Aktywni z natury, Patrz i zmieniaj, Samorząd uczniowski.


Jej ulubiony przedmiot to komputer.

Zawsze ma dużo pracy, ale kiedy ją skończy,

odpoczywa aktywnie – latem biega i jeździ na rowerze,

zimą – na nartach.