Wskazówki dyrektorów N@I


Dyrektorzy n@iowskich szkół, z którymi spotkaliśmy się w Warszawie 10 czerwca, podzielili się z nami refleksjami na temat udziału ich nauczycieli w kursach I edycji N[at]I[dot] Wyciągnęliśmy wnioski i wspólnie z dyrektorami opracowaliśmy wskazówki cenne już przy zapisywaniu nauczycieli do II edycji N@I oraz na samym początku trwania programu.

Dyrektorze szkoły, która zgłosiła się do II edycji Nauczycielskiej Akademii Internetowej! Pamiętaj, że warto:

  1. Opracować strategię wykorzystania N@I w szkole, np. lekcje otwarte.
  2. Dać zielone światło na zmiany w szkole.
  3. Prowadzić segregator, do którego można wpisywać dobre praktyki N@I.
  4. Wytypować na kursy nauczycieli z różnych przedmiotów.
  5. Wraz z uczestnikami kursu zdecydować o rodzaju spotkań w czasie trwania kursu. Muszą jednak odbyć się co najmniej 4 spotkania.
  6. Żeby każdy uczestnik kursu miał jakieś zadanie w szkole.
  7. Wyznaczyć koordynatora szkoły w N@I.
  8. Uczulić uczestnika kursu, żeby pamiętał, że Centrum Edukacji Obywatelskiej wysyła do szkoły informację o usunięciu kursanta z listy uczestników.
  9. Jeśli na danym kursie jest tylko jeden nauczyciel, to powinien on dzielić się zdobywaną wiedzą z innymi nauczycielami w szkole.
  10. Na kursy zapisywać nauczycieli parami.