Zakończyliśmy nabór do N@I


Rusza II edycja Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Zgłosiło się do niej już prawie tysiąc nauczycieli. Nan@ilepszych kursach może szkolić się od 4 do 8 nauczycieli. To jedyna taka szansa - dzięki dofinansowaniu PAWF szkoły ponoszą znikome koszty. Kursy rozpoczną się 11 października.

 
W najbliższych dniach wszyscy nauczyciele, którzy zgłosili się do N@I, otrzymają potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia. Informacje te zostaną wysłane na podane przez Państwa adresy mailowe.
 
 
Przypominamy, jak wygląda proces rejestracji. 
 
 
 
Rejestracja do N@I – instrukcja (szkoły)
 
 1. Wpisz kod pocztowy szkoły i kliknij w "znajdź szkołę".
 2. Następnie należy podać dane teleadresowe szkoły oraz dane osoby odpowiedzialnej za rejestrację nauczycieli.
 3. Na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość weryfikująca poprawność danych. Wiadomość zawierać będzie specjalnie wygenerowany link pozwalający na przejście do drugiego etapu rejestracji.
 4. Kliknięcie linku zawartego w e-mailu weryfikacyjnym otworzy okno wyboru płatnika programu N[at]I[dot] Jeżeli płatnikiem jest samorząd lokalny, należy podać jego dane teleadresowe.
 5. Następnie należy podać dane zgłaszanych nauczycieli oraz wybrać dla nich odpowiedni kurs (zgłoszonych nauczycieli musi być minimum 4 i maksimum 8, a kursy do wyboru to "Ocenianie kształtujące" i "Jak motywować uczniów do nauki?").
 6. Po wprowadzeniu danych pierwszego nauczyciela aktywne staną się dodatkowe zakładki formularza, pozwalające edytować wcześniej wpisane informacje.
 7. Zakończenie wprowadzania danych następuje po wpisaniu informacji dotyczących ostatniego nauczyciela i kliknięciu przycisku „zapisz i zakończ rejestrację”. Spowoduje to wysłanie na adresy mailowe wszystkich podanych nauczycieli informacji dotyczących podania ich danych w formularzu rejestracyjnym. Na adres mailowy osoby wprowadzającej dane zostanie również przesłane potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenia. Rejestrację można również zakończyć w każdej chwili poprzez zamknięcie okna przeglądarki, ale wpisywane dane muszą zostać wcześniej zapisane.
 8. Dane w formularzu rejestracyjnym można było uzupełniać do końca trwania rekrutacji (9 września) poprzez ponowne kliknięcie w link przesłany w pierwszym mailu weryfikującym.
 9. Od 9 do 20 września można było jedynie edytować dane teleadresowe zgłoszonych nauczycieli BEZ MOŻLIWOŚCI zgłaszania nowych osób oraz BEZ MOŻLIWOŚCI zmiany wyboru kursów. Można to było zrobić poprzez ponowne kliknięcie w link przesłany w pierwszym mailu weryfikującym.
 10. Ostateczna akceptacja szkoły w programie N@I zostanie potwierdzona w ciągu dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji. Informacja w tej sprawie zostanie przesłana na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za rejestrację nauczycieli.
 
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: nai@nai.edu.pl
Natomiast tutaj możesz zapoznać się z opiniami uczestników I edycji n@i.
 
 
Więcej o n@i
W kursach n@i może wziąć udział od 4 do 8 nauczycieli z jednej szkoły. Mogą to być nauczyciele wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania. Po zakończeniu programu szkoła otrzymuje dyplom ukończenia Nauczycielskiej Akademii Internetowej, zaś jej uczestnicy - zaświadczenia o ukończeniu n@i.
 
Koszt udziału w n@i w edycji 2010/ 2011
Dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, koszt udziału 4 nauczycieli ze szkoły w rocznych kursach internetowych wynosi 600 zł. Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły skierowanego na kurs wynosi 150 zł.
 
 
Wybór kursów:
 1. Jak motywować uczniów do nauki?
 2. Ocenianie kształtujące.
 3. Jak wykorzystywać wyniki egzaminów w pracy szkoły?
 4. Metody nauczania i oceniania w pracy młodego nauczyciela.
 5. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela.
 6. Aktywny samorząd uczniowski - kurs dla opiekunów.
 7. Metoda projektu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
 
3 x i = skuteczność kursów n@i
 • i jak indywidualne wsparcie i opieka doświadczonych mentorów (coaching)
 • i jak interakcyjność – stały kontakt i wymiana doświadczeń między uczestnikami kursu
 • i jak internetowa forma kursu
 
N@ilepsi nauczyciele to n@ilepsza szkoła
Udział kilku nauczycieli w kursach to szansa dla całej szkoły na poprawę jakości nauczania, oceniania i wychowania. Uzupełnieniem formuły szkoleń wirtualnych są wewnętrzne spotkania kursantów w ramach szkolnych zespołów n@i oraz spotkania z innymi nauczycielami z rady pedagogicznej.
 
N@i odpowiada na oczekiwania MEN
Zgodnie z podstawą programową szkoła powinna uczyć naukowego myślenia, badawczego poznawania świata, umiejętności samodzielnej nauki oraz pracy zespołowej, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Ma indywidualnie podchodzić do ucznia, kształcić jego pasje i zainteresowania. W szkołach gimnazjalnych MEN oczekuje pracy metodą zespołowego projektu uczniowskiego. N@i wspiera nauczycieli w realizacji tych zadań.
 
Nauczycielska Akademia Internetowa to największe tego rodzaju przedsięwzięcie edukacyjne w Polsce. W obecnej I edycji (2009/2010) szkoli 1500 nauczycieli. N@i wyrasta z realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności programu Szkoła ucząca się, w ramach którego od 2002 roku prowadzimy doskonalenie nauczycieli z wykorzystaniem Internetu.
 
 
Przed przystąpieniem do Nauczycielskiej Akademii Internetowej miałam pewne obawy, czy zdołam spełnić oczekiwania, czy z zainteresowaniem i pasją będę wdrażać poszczególne metody, czy będą one naprawdę przydatne w mojej pracy i w końcu, czy przyniesie to pozytywne efekty dydaktyczno – wychowawcze. Z przyjemnością muszę stwierdzić, iż udział w kursie przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Jestem na TAK!
W moim kursie poznałam wiele technik, które pozwolą mi na oryginalne organizowanie lekcji - ciekawej , motywującej, twórczej, uczącej współpracy, pobudzającej do maksymalnego zaangażowania.
Ja natomiast mam wiele satysfakcji z pracy, obserwuję bowiem efekty, które niejednokrotnie mnie zadziwiają. Myślę, że dzięki temu, iż nauczyciel poszukuje nowych rozwiązań, a udział w kursie podpowiada takie nowe rozwiązania, sami czujemy, że się rozwijamy, że jesteśmy nauczycielami nowatorskimi, twórczymi.
Myślę, że wdrażając metody z kursów stajemy się szkołą nowoczesną, nadążającą za wymaganiami rodziców, a przede wszystkim uczniów. Zmiana postaw, poglądów nauczycieli, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń przyniesie z pewnością pozytywne efekty, zarówno dydaktyczne, jak i wychowawcze. Podniesie się zatem jakość nauczania szkoły. Istotne zatem wydaje się być, objęcie Nauczycielską Akademią Internetową jak największej liczby nauczycieli w danej szkole.
Opinia o n@ilepszym kursie Doroty Grundkowskiej z Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie
 
 
 
 
 elmo