Zapraszamy do skorzystania z oferty praktycznych kursów e-learningowych w Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Nasi kursanci poznają nowe metody i techniki nauczania oraz oceniania i na bieżąco wypróbowują je w swojej pracy. Następnie dzielą się swoimi refleksjami i doświadczeniami ze swoim indywidualnym mentorem oraz innymi uczestnikami, od których uzyskują konstruktywną i pomocną informację zwrotną. Kursy internetowe NAI prowadzone są na innowacyjnej i interaktywnej platformie internetowej – łatwej w obsłudze i przyjaznej dla użytkowników. Dołącz do ponad 2 tys. kursantów!Kurs OK zeszyt przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek wszystkich poziomów i przedmiotów nauczania, którzy poszukują sposobu na to, aby uczniowskie zeszyty nabrały dla uczniów i uczennic realnego znaczenia w procesie uczenia się. By były narzędziem wspierającym i pomagającym się uczyć, miejscem notatek i jednocześnie formą dokumentacji procesu uczenia się. Zapraszamy wszystkich, którym bliskie jest ocenianie kształtujące (OK) lub dopiero chcą je poznać.


Kurs internetowy Nauczyciel/ka I klasa skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy rozpoczynają pracę w szkole, lub chcą zmienić i wzbogacić swój warsztat pracy.

W roku szkolnym 2021/2022 kurs będzie dostępny w formie otwartej, bez udziału mentora. Nie prowadzimy do niego rekrutacji. Kurs będzie dostępny nieodpłatnie po zarejestrowaniu się na platformie 
 

 


Kurs internetowy „Matematyka I klasa” to moduły poświęcone temu, jak w wartościowy edukacyjnie, twórczy i angażujący sposób kształtować rozumienie matematyki u uczniów klas I-III. 

 


Jest to kurs dla nauczycieli i nauczycielek, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie jak uczyć efektywnie oraz jak wspierać uczniów i uczennice w procesie uczenia się, by osiągnęli większą samodzielność.


Osoby biorące udział w kursie poznają/przypomną sobie kompetencje kluczowe kształcone w szkole oraz sposoby ich rozwijania. Rozpoznają, w jakim stopniu uczyli ich do tej pory na swoich lekcjach, a także w jaki sposób mogą pogłębić ich świadome kształcenie. W grupach przedmiotowych (lub pokrewnych przedmiotów) opracują konkretne zadania i sposoby poszerzające kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów i uczennic.


OK1 – sześciomodułowy kurs przeznaczony jest dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z ocenianiem kształtującym oraz dla tych, którzy byli już uczestnikami kursu Ocenianie kształtujące w poprzedniej formule, a pragną znaleźć czas, aby odnowić najważniejsze zasady OK w praktyce pracy z uczniami. 


Specjalnie przygotowany kurs internetowy, przeznaczony jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z ocenianiem kształtującym oraz dla tych, którzy byli już uczestnikami kursu Ocenianie kształtujące w poprzedniej formule, a pragną znaleźć czas, aby odnowić najważniejsze zasady OK w praktyce pracy z uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej.


Kurs przeznaczony jest dla absolwentów kursów: „Ocenianie Kształtujące (OK1)”,  dawny jednoroczny kurs „Ocenianie Kształtujące” lub „Lider OK w szkole”. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą kontynuować poznawanie oceniania kształtującego i poszerzać  praktykę stosowania oceniania kształtującego w pracy z uczniami oraz tych, którzy po ukończeniu wcześniejszej edycji kursu dotyczącego oceniania kształtującego pozostali  z niedosytem i przekonaniem, że na systematyczność stosowania pewnych elementów OK zabrakło czasu lub odwagi. 


Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy poznali już zasady oceniania kształtującego i pragną wdrażać ocenianie kształtujące w swojej codziennej pracy z uczniami. Dla tych, którzy przedkładają praktykę nad teorię i chcą doskonalić jakość swojej pracy i pracy uczniów na lekcjach.


Nauczycielu, chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej motywować uczniów do nauki? Zastanawiasz się, jak można zachęcić swoich podopiecznych do większego zaangażowania podczas lekcji? Jak sprawić, by chętnie podejmowali nowe wyzwania, chcieli i umieli współpracować z innymi, a także potrafili samodzielnie myśleć? Kurs internetowy „Jak motywować uczniów do nauki” da Ci możliwość poznania ponad 40 metod i technik mobilizujących i angażujących uczniów. Ich zastosowanie sprawi, że uczniowie będą aktywnie uczestniczyli w lekcji, nie „przejdą obok” niej. Twoi podopieczni będą zmobilizowani do podejmowania trudniejszych zadań, a praca podczas lekcji będzie lepiej zorganizowana.


Metoda projektu nie znika wraz z likwidacją gimnazjów, bo choć obowiązkowa była tylko w gimnazjach, to popularna także w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych. Obecnie zalecana jest w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów. Projekt edukacyjny powoduje, że uczniowie uczą się współpracować, bo każdy jest odpowiedzialny za jakąś jego część i muszą uzgodnić sposób pracy i prezentacji jej efektów. Daje im przestrzeń do pracy zespołowej i często zamienia się w edukacyjną przygodę. Pozwala uczniom na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy. Takie wymagania są dziś podstawą nowoczesnej edukacji.