Opinie uczestników o kursach NAI


Czy spełniły się oczekiwania uczestników kursów Nauczycielskiej Akademii Internetowej? Co radzą nauczyciele, by formuła kursów jak najskuteczniej pomagała w samodoskonaleniu oraz wzmacniała szkołę? Chcielibyśmy, aby program rozwijał się, więc zapytaliśmy o to najlepszych kursantów oraz dyrektorów szkół w NAI. Poznajcie ich refleksje i opinie.

 
Jestem zaskoczona tym, że techniki proponowane w tym kursie są łatwe do zastosowania i nie wymagają długich przygotowań, a efekty, które udało mi się uzyskać są zauważalne. Bardzo podoba mi się to, że dzięki tym technikom nauczyciel daje dzieciom do zrozumienia, że rozumie ich trudności i chce im pomóc.
Myślę, że warto wspomnieć, że prezentowane techniki wpływają na podniesienie poziomu atrakcyjności zajęć, dają dzieciom możliwość współdecydowania, czym chciałyby się zajmować.

Moje oczekiwania w stosunku do kursu „Jak motywować uczniów do nauki?” spełniły się w 100 procentach. Dzięki poznanym metodom udaje mi się systematycznie motywować swych uczniów do pracy. Ich zaangażowanie i zapał do podejmowania wciąż nowych wyzwań jest również dla mnie motorem do dalszego doskonalenia zawodowego.

Dlatego proponuję, aby w kolejnych edycjach NAI brało udział po kilka osób, które uczą na tym samym poziomie nauczania (najlepiej tych samych przedmiotów). Sprzyja to lepszej wymianie doświadczeń i buduje więzi koleżeńskie pomiędzy nauczycielami.
Dorota Ilecka
 
... najważniejsza okazuje się decyzja, co jest szkole przydatne.
Darek Chrobak
 
Udział w kursach spowodował, że nauczyciele zaczęli rozmawiać na temat wykonywanych zadań w pokoju nauczycielskim wzbudzając zainteresowanie programem pozostałych. Odnoszę wrażenie, że poprawia się atmosfera – więcej szczerości i przyjaznej krytyki – mniej krytykanctwa.
Wszyscy uczestnicy kursów podkreślają duża rolę mentorów, ich życzliwość oraz wskazówki zawarte w IZ.
Barbara Fedoruk
 
Zgodnie z naszymi oczekiwaniami związanymi z uczestnictwem w kursie NAI („Jak motywować uczniów do nauki?”) techniki przedstawione w poszczególnych modułach inspirują nauczycieli do poszukiwania pomysłów na zmianę stylu pracy, a także mobilizują uczniów do wysiłku i równocześnie sprzyjają rozwijaniu ich możliwości. Techniki te są proste, dość łatwo można je wpleść w plan lekcji.
W naszej szkole ciągle przybywa nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych, m.in. tablic interaktywnych. Kurs TIK jest wspaniałą okazją i szansą do wykorzystania tych urządzeń w rozszerzonym zakresie.
Ważna jest także możliwość dostępu wszystkich nauczycieli w szkole do materiałów z kursu NAI. W naszym gimnazjum materiały te mają swoje stałe miejsce w jednym z segregatorów i każdy zainteresowany nauczyciel może się z nimi zapoznać.
Aneta Justyńska, wicedyrektorka Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II, Kalisz
 
 

Bardzo ciekawa forma kursów. Można pracować w domu i w czasie dogodnym dla nauczyciela. Jest czas pomiędzy modułami, więc poznane metody można zastosować w szkole podczas lekcji. Sprawozdania pisane po każdym module opierają się więc nie na naszych domysłach, ale na własnym doświadczeniu.

Kurs przedstawia wiele ciekawych technik, które z pewnością na stałe wpiszą się w harmonogram pracy wielu nauczycieli, są skuteczne i atrakcyjne dla ucznia (oczywiście nie każda pasuje do zastosowania we wszystkich klasach i na wszystkich lekcjach – trzeba je indywidualnie dopasować).
Danuta Mareczko, ZS7, Toruń
 
Aby taka formuła jak NAI pomagała we wzmacnianiu szkoły, doskonaleniu jej pracy i w lepszej współpracy merytorycznej nauczycieli w szkole warto przede wszystkim odpowiednio dobrać zespół nauczycieli. To muszą być ludzie twórczy, chętni, mający zapał, świeże pomysły, tacy, którzy nie boją się zmian, nie wstydzą się swoich błędów, chcą się pochwalić tym co robią.
Monika Januszewska-Leonowicz, ZS13, Koszalin
 
Kursy internetowe są bardzo dobrą formą podnoszenia kwalifikacji. Można poświęcić czas w domu, bez wychodzenia, co przy wlasnych małych dzieciach jest bardzo instotne. Można dokształcać się przez Internet i szybciej zdobyć potrzebne informacje. Uważamy, że takie formy doskonalenia powinny być powszechniej dostępne.
Zofia Steć, dyrektororka SP1, Sokołów Podlaski
 
Wzrost motywacji uczniów, który można zaobserwować na lekcji, na której stosuję techniki poznane na kursie, a w perspektywie długofalowej podczas całego okresu trwania nauki, poprzez wytworzenie w uczniach motywacji wewnętrznej, a nie zewnetrznej.
Formułę NAI rozszerzyłabym na wiekszą ilość nauczycieli, aby większa liczba osób czuła się bezpośrednio zaangażowana i mogła zarażać entuzjazmem i nowymi metodami i formami pracy kolegów.
Publiczna Szkoła Podstawowa, Lubasz
 
Najlepiej, gdyby kurs rozpoczynał się już we wrześniu, kiedy następuje „rozruch” szkoły i nauczyciel planuje swoją pracę. Warto by było zorganizować choć jedno spotkanie dla nauczycieli uczestniczących w NAI (regionalnie), wówczas można byłoby się bezpośrednio od nich dowiedzieć, jak przebiega praca w kursach (np. na zakończenie kursów).
Sabina Maria Rybakowska,


dyrektorka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, Benice
 
Przyjemnie było posłuchać, jak nauczyciele biorący udział w kursach wymieniali się doświadczeniami lub zdradzali innym nauczycielom metody i sposoby poznane na kursie.
Niektózy skarżyli się na dużą ilość sprawozdań, a niektórym brakowało wspólnego spotkania wszystkich uczestników kursu w celu jeszcze większej wymiany doświadczeń.
Jolanta Bryczkowska
 
Z naszej obserwacji i doświadczenia wynika, że jeszcze doskonalsza byłaby współpraca nauczycieli - liderów z mentorem, gdyby byli oni z tego samego poziomu kształcenia (w naszym wypadku ze szkoły podstawowej).
Maria Haziak, dyrektorka Zespołu Szkół, Opatów
 
W dotychczas realizowanych modułach zapoznałem się z różnorodnymi i ciekawymi metodami, które zastosowane na lekcjach zwiększyły przede wszystkim aktywność uczniów podczas zajęć.
Uważam, że aktualna formuła NAI prawidłowo pomaga we wzmacnianiu szkoły, doskonaleniu jej pracy i lepszej współpracy merytorycznej nauczycieli.
Aleksander Malcher
 
Kurs "Jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy szkoły?" pozwolił mi na usystematyzowanie wiedzy o sprawdzianie szóstoklasisty i sposobach na wyciągnięcie wniosków z analizy wyników. Kilka razy otrzymałam wyczerpującą odpowiedź od mentora na nurtujące mnie pytania. Zaangażowanie opiekunów tego kursu, jak również ich wiedzę i kontakt z kursantami oceniam bardzo dobrze.
Joanna Woszczyna
 
Program NAI traktujemy jako narzędzie służące uzupełnianiu i rozszerzaniu szkoleń stacjonarnych organizowanych w szkole (chociażby OK w poprzednich latach). Taka forma pozwala ponadto na zmniejszenie kosztów wynikających z organizowania tradycyjnych kursów. Systemy e-learningowe stwarzają możliwość efektywnego zarządzania procesem WDN. NAI umożliwia nauczycielom dokształcanie w dowolnym miejscu i czasie, przy praktycznie nieograniczonej indywidualizacji przebiegu szkolenia.
Ponadto warto podkreślać efekty pracy tych nauczycieli, którzy stosując nowopoznane treści i wskazówki/podpowiedzi/doświadczenia moderatora lub innych kursantów z zakresu danego kursu, często zdobywają uznanie uczniów i rodziców.
Anna Teodorowicz,


Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, Ostróda
 
Sama forma kursów, dostępna dla każdego chętnego w Polsce jest rewelacyjna. Ostatni projekt cenowo umoliwił przeszkolenie od razu kilku osób, co ma ogromne znaczenie skutkujące na grono pedagogiczne. Forma praktyczna, ćwiczeniowo- zadaniowa kursu umożliwia sprawdzenie teorii.
Grażyna Szczodry,


dyrektorka Liceum Oglnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, Świnoujście
 
Kurs ten przyczynił się także do zwiększenia i zacieśnienia współpracy między nauczycielami i uczniami. Wiedza podana jest w jasny i przystępny sposób.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ostróda
 
W szkoleniu powinna jednocześnie uczestniczyć niewielka grupa nauczycieli (sprawna organizacja pracy, lepszy przepływ informacji).
Bożena Zieniuk, VI LO, Białystok
 
Zdecydowaną większość technik pracy, które wypróbowywałam na lekcjach, zamierzam wykorzystywać w przyszłości, gdyż aktywizowały one uczniów, urozmaicały zajęcia i przynosiły pożądane efekty.
Obserwując pracę nauczycieli, jako dyrektor szkoły, widzę zmianę sposobu prowadzenia toku lekcyjnego. Ci dobrze wykształceni młodzi ludzie, posiadający naprawdę dużą wiedzę z zakresu nauczanego przedmiotu nabierają pewności siebie jako osoby prowadzące świadomy proces dydaktyczny, ale również wychowawczy.
Dorota Kulesza,


dyrektorka Gimnazjum Niepublicznego im. Ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim
 
Udział w kursie NAI pozwolił mi na wdrożenie elementów OK, co przyniosło wiele pozytywnych efektów - wzrost motywacji do nauki, rozwój postaw prospołecznych, lepsze zrozumienie w relacji uczeń – nauczyciel, tym samym założenia pokładane w kursi zostały w pełni zrealizowane.
Kurs NAI Lider oceniania kształtującego, jako podstawa nowego stylu pracy, powinien objąć wszystkich nauczycieli.
Eulalia Kochanowska
 
Przed przystąpieniem do Nauczycielskiej Akademii Internetowej miałam pewne obawy, czy zdołam spełnić oczekiwania, czy z zainteresowaniem i pasją będę wdrażać poszczególne metody, czy będą one naprawdę przydatne w mojej pracy i w końcu, czy przyniesie to pozytywne efekty dydaktyczno – wychowawcze. Z przyjemnością muszę stwierdzić, iż udział w kursie przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Jestem na TAK!
W moim kursie poznałam wiele technik, które pozwolą mi na oryginalne organizowanie lekcji - ciekawej , motywującej, twórczej, uczącej współpracy, pobudzającej do maksymalnego zaangażowania.
Ja natomiast mam wiele satysfakcji z pracy, obserwuję bowiem efekty, które niejednokrotnie mnie zadziwiają. Myślę, że dzięki temu, iż nauczyciel poszukuje nowych rozwiązań, a udział w kursie podpowiada takie nowe rozwiązania, sami czujemy, że się rozwijamy, że jesteśmy nauczycielami nowatorskimi, twórczymi.
Myślę, że wdrażając metody z kursów stajemy się szkołą nowoczesną, nadążającą za wymaganiami rodziców, a przede wszystkim uczniów. Zmiana postaw, poglądów nauczycieli, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń przyniesie z pewnością pozytywne efekty, zarówno dydaktyczne, jak i wychowawcze. Podniesie się zatem jakość nauczania szkoły. Istotne zatem wydaje się być, objęcie Nauczycielską Akademią Internetową jak największej liczby nauczycieli w danej szkole.
Dorota Grundkowska, Zespół Szkół nr 13, Koszalin