Opłaty


UDZIAŁ SZKÓŁ:
Kursy N@I są odpłatne¸ ale dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności szkoła ponosi tylko część kosztów – opłata za udział 4 nauczycieli ze szkoły w jednym roku szkolnym wynosi 1200 zł. Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 250 zł. 
 
UWAGA: Szkoły uczestniczące w innym działaniu* programu Szkoła Ucząca Się w ostatnich dwóch latach (2014 i 2015) otrzymują zniżkę. Przy zapisie 4 nauczycieli koszt wynosi 1000zł, a za każdego kolejnego uczestnika 250 zł.
*inne działania SUS to: Warsztaty dla Rad Pedagogicznych, Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, Całościowy Rozwój Szkoły etap I (dawniej OKSUS), Całościowy Rozwój Szkoły etap II (RUN), Klub SUS.
 
Staramy się wychodzić naprzeciw indywidualnej sytuacji szkół, dając możliwość wybrania dogodnego terminu płatności, rozłożenia opłaty na raty czy nawet płatności w styczniu następnego roku po rozpoczęciu kursu. Termin uiszczenia opłaty za kurs wybierany jest przez zgłaszającego w formularzu rejestracji szkoły do programu.
 
UDZIAŁ INDYWIDUALNEGO NAUCZYCIELA:
Od najnowszej edycji NAI otwieramy nabór także dla indywidualnych nauczycieli. Koszt udziału jednej osoby w dowolnym kursie to 400zł. 
Do zgłoszeń indywidualnych służyć będzie osobny formularz zgłoszeniowy.