Opłaty


UDZIAŁ SZKÓŁ:
Kursy NAI są odpłatne¸ ale dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności szkoła ponosi tylko część kosztów – opłata za udział 4 nauczycieli ze szkoły w jednym roku szkolnym wynosi 1400 zł. Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 300 zł. 
 
UWAGA: Szkoły uczestniczące w innym działaniu* programu Szkoła Ucząca Się w ostatnich dwóch latach otrzymują zniżkę. Przy zapisie 4 nauczycieli koszt wynosi 1200zł, a za każdego kolejnego uczestnika 300 zł.
*inne działania SUS to: Warsztaty dla Rad Pedagogicznych, Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, Całościowy Rozwój Szkoły etap I (dawniej OKSUS), Całościowy Rozwój Szkoły etap II (RUN), Klub SUS, OK Zeszyt.
 
Staramy się wychodzić naprzeciw indywidualnej sytuacji szkół, dając możliwość wybrania dogodnego terminu płatności, rozłożenia opłaty na raty czy nawet płatności w styczniu następnego roku po rozpoczęciu kursu. Termin uiszczenia opłaty za kurs wybierany jest przez zgłaszającego w formularzu rejestracji szkoły do programu.
 
UDZIAŁ INDYWIDUALNEGO NAUCZYCIELA:
W NAI mamy ofertę także dla indywidualnych nauczycieli. Koszt udziału jednej osoby w dowolnym kursie to 450zł.