Terminy


Zapisy do XIII edycji NAI trwają do 30 września 2021. Kursy XIII edycji NAI (2021/2022) zaczynają się 6 października. W dniu rozpoczęcia kursów zgłoszeni nauczyciele otrzymują na podane adresy e-mail dane dostępowe do platformy e-learningowej (login i hasło).

W zależności od rodzaju kursu jego zakończenie przypada na okres od połowy maja do połowy czerwca. Po zakończeniu kursu, przed wakacjami, uczestnicy otrzymują możliwość wygenerowania elektronicznego zaświadczenia.