Terminy


Kursy NAI zaczynają się na początku roku szkolnego, zwykle na przełomie września i października. W dniu rozpoczęcia kursów zgłoszeni nauczyciele otrzymują na podane adresy e-mail dane dostępowe do platformy e-learningowej (login i hasło).

W zależności od rodzaju kursu jego zakończenie przypada na okres od połowy maja do połowy czerwca. Po zakończeniu kursu, przed wakacjami, do szkoły jest wysyłany dyplom oraz zaświadczenia dla nauczycieli.