Terminy


Zapisy do XII edycji NAI trwają do 16 października 2020. Kursy XII edycji NAI (2020/2021) zaczynają się 1 października. W dniu rozpoczęcia kursów zgłoszeni nauczyciele otrzymują na podane adresy e-mail dane dostępowe do platformy e-learningowej (login i hasło).

W zależności od rodzaju kursu jego zakończenie przypada na okres od połowy maja do połowy czerwca. Po zakończeniu kursu, przed wakacjami, do szkoły jest wysyłany dyplom oraz zaświadczenia dla nauczycieli.