Wskazówki dla dyrektora


Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze!

Cieszymy się z Państwa zainteresowania Nauczycielską Akademią Internetową i prowadzonymi przez nas kursami dla nauczycieli. Jeśli zależy Państwu na systematycznym rozwoju szkoły i nauczycieli, by głównym celem Waszej pracy stało się uczenie się uczniów – N@I jest właśnie dla Was.

Zależy nam, by Państwa szkoła jak najbardziej skorzystała na udziale w N@I, dlatego przed zgłoszeniem nauczycieli na kurs polecamy wykonanie 6 kroków:

1. Zapoznajcie się z ofertą kursów N@I. Wybierzcie te kursy, które będą pomocne właśnie w Państwa szkole. Warto sięgnąć do strategii rozwoju szkoły i przemyśleć trudności, które zgłaszają nauczyciele, uczniowie i rodzice. Najlepiej, gdy udział w kursach N@I staje się częścią strategii pracy zespołu nauczycielskiego, a nie tylko inwestycją w pojedynczych nauczycieli. [http://sus.ceo.org.pl/nauczycielska-akademia-internetowa/oferta]

2. Zwróćcie uwagę na sugestie (zawarte w opisach poszczególnych kursów) dotyczące pożądanej liczby nauczycieli z jednej szkoły na danym kursie. Do N@I przyjmujemy od 4 nauczycieli ze szkoły. W przypadku kilku kursów ważne jest, by uczestniczył w nim więcej niż jeden nauczyciel, tak jest np. w trzech kursach dotyczących oceniania kształtującego. Każdy z nauczycieli może wybrać dowolny kurs z oferty N@I. Decyzje te warto podjąć wspólnie z nauczycielami.  

3. Zaproponujcie udział w kursach N@I właściwym nauczycielom. Przestrzegamy przed wyznaczaniem nauczycieli bez konsultacji z nimi. Każdy z kursów trwa kilka miesięcy i wymaga dużego zaangażowania uczestników. Właściwy dobór uczestników na odpowiednie dla nich kursy będzie miał istotny wpływ na efekty programu N@I w Państwa szkole. Uzupełnieniem współpracy wirtualnej w N@I są spotkania w ramach szkolnych zespołów N@I oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z kursu z innymi nauczycielami z rady pedagogicznej. Warto zatem w gronie kursantów mieć osoby, które będą zainteresowane rozwijaniem takiej współpracy.

4. Kursy N@I są odpłatne¸ ale dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności szkoła ponosi tylko część kosztów – opłata za udział 4 nauczycieli ze szkoły w jednym roku szkolnym wynosi 1200 zł. Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 250 zł. Staramy się wychodzić naprzeciw indywidualnej sytuacji szkół, dając możliwość wybrania dogodnego terminu płatności, rozłożenia opłaty na raty czy nawet płatności w styczniu następnego roku po rozpoczęciu kursu.

5. Zgłoszenia nauczycieli na kurs N@I może dokonać dowolna osoba z Państwa szkoły za Waszą wiedzą i zgodą – dyrektor osobiście, jeden z nauczycieli (koordynator N@I w szkole) lub pracownik sekretariatu. Zgłaszający musi zostać upoważniony do podania danych dotyczących płatności i dysponować danymi zgłaszanych nauczycieli. Jego zadaniem, poza zgłoszeniem w imieniu szkoły grupy nauczycieli na kursy, będzie też kontakt z nami, czyli CEO, w sprawach organizacyjnych. Koordynator zbiera dane wszystkich przyszłych uczestników N@I  i wypełnia jedno zbiorcze zgłoszenie na tej stronie: http://sus.ceo.org.pl/nauczycielska-akademia-internetowa/formularz-zgloszen. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe podanie nauczanych przedmiotów oraz adresów e-mailowych. Do dnia startu kursu można modyfikować liczbę nauczycieli i szczegóły zgłoszenia.

6. Dopilnujcie, aby zgłoszenie zostało wysłane na czas. Nabór na dany kurs kończy się w momencie wyczerpania miejsc. Ich liczba  jest niestety ograniczona. 30% miejsc rezerwujemy dla szkół, które już uczestniczyły w N@I w latach poprzednich, a o zajęciu pozostałych  decyduje kolejność zgłoszeń. Nie czekajcie – zgłoście swoja szkołę jak najszybciej po otwarciu zapisów, czyli wiosną każdego roku. Chcecie jako pierwsi otrzymać informację o uruchomieniu zgłoszeń i nowościach w N@I? Zapiszcie się na newsletter SUS na stronie www.sus.ceo.org.pl