Wskazówki dla dyrektora


Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze!

Cieszymy się z Państwa zainteresowania Nauczycielską Akademią Internetową i prowadzonymi przez nas kursami dla nauczycieli. Jeśli zależy Państwu na systematycznym rozwoju szkoły i nauczycieli, by głównym celem Waszej pracy stało się uczenie się uczniów – NAI jest właśnie dla Was.

Zależy nam, by Państwa szkoła jak najbardziej skorzystała na udziale w NAI, dlatego przed zgłoszeniem nauczycieli na kurs polecamy wykonanie 6 kroków:

1. Zapoznajcie się z ofertą kursów NAI. Wybierzcie te kursy, które będą pomocne właśnie w Państwa szkole. Warto sięgnąć do strategii rozwoju szkoły i przemyśleć trudności, które zgłaszają nauczyciele, uczniowie i rodzice. Najlepiej, gdy udział w kursach NAI staje się częścią strategii pracy zespołu nauczycielskiego, a nie tylko inwestycją w pojedynczych nauczycieli. http://sus.ceo.org.pl/nauczycielska-akademia-internetowa/oferta

2. Zwróćcie uwagę na sugestie (zawarte w opisach poszczególnych kursów) dotyczące pożądanej liczby nauczycieli z jednej szkoły na danym kursie. Do NAI przyjmujemy od 4 nauczycieli ze szkoły. W przypadku kilku kursów ważne jest, by uczestniczył w nim więcej niż jeden nauczyciel, tak jest np. w trzech kursach dotyczących oceniania kształtującego. Każdy z nauczycieli może wybrać dowolny kurs z oferty NAI. Decyzje te warto podjąć wspólnie z nauczycielami.  

3. Zaproponujcie udział w kursach NAI właściwym nauczycielom. Przestrzegamy przed wyznaczaniem nauczycieli bez konsultacji z nimi. Każdy z kursów trwa kilka miesięcy i wymaga dużego zaangażowania uczestników. Właściwy dobór uczestników na odpowiednie dla nich kursy będzie miał istotny wpływ na efekty programu NAI w Państwa szkole. Uzupełnieniem współpracy wirtualnej w NAI są spotkania w ramach szkolnych zespołów NAI oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z kursu z innymi nauczycielami z rady pedagogicznej. Warto zatem w gronie kursantów mieć osoby, które będą zainteresowane rozwijaniem takiej współpracy.

4. Kursy NAI są odpłatne¸ ale dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności szkoła ponosi tylko część kosztów – opłata za udział 4 nauczycieli ze szkoły w jednym roku szkolnym wynosi 1400 zł. Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 300 zł. Staramy się wychodzić naprzeciw indywidualnej sytuacji szkół, dając możliwość wybrania dogodnego terminu płatności, rozłożenia opłaty na raty czy nawet płatności w styczniu następnego roku po rozpoczęciu kursu.

5. Zgłoszenia nauczycieli na kurs NAI może dokonać dowolna osoba z Państwa szkoły za Waszą wiedzą i zgodą – dyrektor osobiście, jeden z nauczycieli (koordynator NAI w szkole) lub pracownik sekretariatu. Zgłaszający musi zostać upoważniony do podania danych dotyczących płatności i dysponować danymi zgłaszanych nauczycieli. Jego zadaniem, poza zgłoszeniem w imieniu szkoły grupy nauczycieli na kursy, będzie też kontakt z nami, czyli CEO, w sprawach organizacyjnych. Koordynator zbiera dane wszystkich przyszłych uczestników NAI  i wypełnia jedno zbiorcze zgłoszenie na tej stronie: http://sus.ceo.org.pl/nauczycielska-akademia-internetowa/formularz-zgloszen. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe podanie nauczanych przedmiotów oraz adresów e-mailowych. Do dnia startu kursu można modyfikować liczbę nauczycieli i szczegóły zgłoszenia.

6. Dopilnujcie, aby zgłoszenie zostało wysłane na czas. Nabór na dany kurs kończy się w momencie wyczerpania miejsc. Ich liczba  jest niestety ograniczona. 30% miejsc rezerwujemy dla szkół, które już uczestniczyły w NAI w latach poprzednich, a o zajęciu pozostałych  decyduje kolejność zgłoszeń. Nie czekajcie – zgłoście swoja szkołę jak najszybciej po otwarciu zapisów, czyli wiosną każdego roku. Chcecie jako pierwsi otrzymać informację o uruchomieniu zgłoszeń i nowościach w NAI? Zapiszcie się na newsletter SUS na stronie www.sus.ceo.org.pl