Wskazówki dla nauczyciela


Droga Nauczycielko, Drogi Nauczycielu!

Jeśli Waszym celem jest rozwój zawodowy oraz poprawa skuteczności uczenia się Waszych uczniów – kursy internetowe Nauczycielskiej Akademii Internetowej są właśnie dla Was.

Aby jak najlepiej zaplanować Wasz udział w NAI, warto skorzystać z poniższych wskazówek:

1. Zapoznajcie się dokładnie z ofertą NAI, by wybrać kurs, który najlepiej rozwinie najistotniejsze dla Was kompetencje. Przy wyborze zwróćcie uwagę na opinie wcześniejszych uczestników kursu i poszukajcie w nich rozwiązania problemów, z którymi Wy się spotykacie podczas pracy. Do kursów NAI możecie zgłosić się indywidualnie lub razem z większą liczba nauczycieli ze szkoły.

2. Poruszcie temat udziału nauczycieli z Waszej szkoły w kursach NAI na spotkaniu rady pedagogicznej lub w pokoju nauczycielskim. W programie NAI sugerujemy udział minimum 4 nauczycieli ze szkoły, gdyż wierzymy, że NAI przynosi najlepsze efekty, gdy stanie się częścią strategii pracy zespołu nauczycielskiego. Uzupełnieniem współpracy wirtualnej w NAI mogą być spotkania w ramach szkolnych zespołów NAI oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z kursu z innymi nauczycielami z rady pedagogicznej. Warto zatem, podejmując decyzję o udziale w kursie, chcieć rozwijać taką współpracę.

3. Spotkajcie się w sprawie udziału szkoły w programie NAI z dyrekcją. Warto wspólnie sięgnąć do strategii rozwoju szkoły i przemyśleć trudności, które zgłaszają nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Spotkanie z dyrekcją jest ważne również w celu ustalenia trybu pokrycia kosztów udziału szkoły w programie NAI. Staramy się wychodzić naprzeciw indywidualnej sytuacji szkół, dając możliwość wybrania dogodnego terminu płatności, rozłożenia opłaty na raty czy nawet płatności w styczniu następnego roku po rozpoczęciu kursu. Dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koszt udziału 4 nauczycieli ze szkoły w NAI w jednym roku szkolnym wynosi tylko 1400 zł (szkoły biorące w przeszłości udział w programach SUS otrzymują zniżkę). Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 300 zł. W przypadku zgłoszenia indywidualnego koszt udziału nauczyciela to 450 zł.

4. Zachęcajcie innych nauczycieli do udziału w NAI, ale nikogo nie nakłaniajcie – to indywidualna decyzja. Każdy z kursów trwa kilka miesięcy, a udział w nim wymaga dużego zaangażowania. Właściwy dobór uczestników na odpowiednie dla nich kursy oraz ich motywacja będzie mieć istotny wpływ na efekty programu NAI w Waszej szkole. Zwróćcie uwagę na sugestie (zawarte w opisach poszczególnych kursów) dotyczące pożądanej liczby nauczycieli z jednej szkoły na danym kursie.  W przypadku kilku kursów szczególnie ważne jest, by uczestniczył w nim więcej niż jeden nauczyciel ze szkoły, tak jest np. w trzech kursach dotyczących oceniania kształtującego. Każdy z nauczycieli może wybrać dowolny kurs z oferty NAI. Decyzję tę również warto podjąć wspólnie z dyrektorem i pozostałymi nauczycielami ze szkoły.  

5. Zgłoszenia wszystkich nauczycieli na kurs NAI może dokonać dowolna osoba z Waszej szkoły – dyrektor, jeden z nauczycieli (koordynator NAI w szkole) lub pracownik sekretariatu. Zgłaszający musi być upoważniony przez dyrektora do podania danych dotyczących płatności i dysponować danymi zgłaszanych nauczycieli. Jego zadaniem, poza zgłoszeniem w imieniu szkoły grupy nauczycieli na kursy, będzie też późniejszy kontakt z nami, czyli CEO, w sprawach organizacyjnych. Koordynator zbiera dane wszystkich przyszłych uczestników NAI  i wypełnia jedno zbiorcze zgłoszenie na tej stronie: http://sus.ceo.org.pl/nauczycielska-akademia-internetowa/formularz-zgloszen. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe podanie nauczanych przedmiotów oraz adresów e-mailowych. Do dnia startu kursu osoba zgłaszająca może modyfikować liczbę nauczycieli i szczegóły zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia indywidualnego na kurs obowiązuje osobny formularz zgłoszeń, dostępny również na stronie http://sus.ceo.org.pl/nauczycielska-akademia-internetowa/formularz-zgloszen.

6. Dopilnujcie, aby zgłoszenie zostało wysłane na czas. Nabór na dany kurs kończy się w momencie wyczerpania miejsc. Ich liczba  jest niestety ograniczona. 30% miejsc rezerwujemy dla szkół, które już uczestniczyły w NAI w latach poprzednich, a o zajęciu pozostałych  decyduje kolejność zgłoszeń. Nie czekajcie – zgłoście swoją szkołę jak najszybciej po rozpoczęciu zapisów, czyli wiosną każdego roku. Chcecie jako pierwsi otrzymać informację o uruchomieniu naboru i nowościach w NAI ? Zapiszcie się na newsletter SUS na stronie www.sus.ceo.org.pl