II Edycja Programu OK zeszyt


 

Dla kogo: Program OK zeszyt przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli uczących w szkołach. W ramach OK zeszytu prowadzony będzie kurs online z dodatkowym komponentem w postaci spotkań nauczycieli przedmiotowców z opiekunem. Program zakłada motywację wewnętrzną uczestników, gdyż większość proponowanych zadań nie jest obowiązkowa. 

 

Celem programu jest prowadzenie przez nauczyciela w klasie szkolnej OK zeszytu, wykorzystującego zasady oceniania kształtującego (OK) - zeszytu, który pomaga uczniom się uczyć, a nauczycielowi nauczać. 

 

Program trwa od maja 2017 roku do lutego 2018 roku.

 

Koszt uczestnictwa w programie OK zeszyt na przedmiotach: 450 zł (od uczestnika)

Uczestnikom przysługuje zniżka, jeśli ich szkoła w latach 2016-2017 brała udział w Klubie SUS. Opłata po zniżce wynosi 250 zł od uczestnika. Zniżka udzielana jest na podstawie indywidualnej prośby uczestnika wysłanej w mailu oraz weryfikacji nazwy szkoły w bazie szkół Klubu SUS.

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz: https://rejestracja.ceo.org.pl/II_OK_zeszyt od 10 kwietnia do 9 września 2017

 

Organizatorzy programu: Program Szkoła Ucząca Się prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

 

Uwaga do zapisów: 

Ponieważ mamy ograniczone zasoby opiekunów, którzy mogą prowadzić w programie grupę przedmiotową, przedstawiamy propozycje – w jakim województwie i ilu nauczycieli z danego przedmiotu możemy przyjąć. Jeśli nie mamy propozycji w danym województwie to prosimy rozważyć możliwość dołączenia do grupy przedmiotowej w innym województwie, co łączy się z ewentualnym dalszym dojazdem na spotkanie regionalne. Liczy się kolejność zgłoszeń. Kurs został uruchomiony 15 maja. Osoby zgłaszające się po tym terminie otrzymają w ciągu 5 dni roboczych informację o możliwości jego realizacji.

 

Tabela proponowanych miejsc, opis i regulamin II edycji programu OK zeszyt w załączniku.

 

Masz pytanie? Odpowiedzi na pytania i wątpliwości uzyskasz u koordynatorów programu: Michał Szczepanik michal.szczepanik@ceo.org.pl, Justyna Tarnowska justyna.tarnowska@ceo.org.pl.