Laboratorium OK zeszytu w Skalmierzycach


We wtorek, 4 kwietnia, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach była prawdziwym centrum edukacyjnym. Stało się tak za sprawą ogólnopolskiej konferencji, której skalmierzycka szkoła miała zaszczyt być gospodarzem.  Tematem konferencji był „OK zeszyt jako sposób na podniesienie jakości uczenia się uczniów i budowania partnerstwa w szkole”. Głównymi prelegentami byli znamienici goście z Warszawy, pionierzy oceniania kształtującego w Polsce: Danuta Sterna i Jacek Strzemieczny z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które było wraz ze szkołą współorganizatorem tego przedsięwzięcia.   

 

We współfinansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności programie CEO - Szkoła Ucząca Się - skalmierzycka placówka uczestniczy  od wielu lat. To dzięki niemu w  2007 rozpoczęła wdrażanie oceniania kształtującego, na którego filarach nadal opiera i rozwija swoją działalność dydaktyczną. OK zeszyt od ubiegłego roku szkolnego stał się kolejnym edukacyjnym wyzwaniem dla grupy nauczycieli, którzy podjęli się również uczestniczenia w I edycji kursu OK zeszyt, ale przede wszystkim uczniów ze Skalmierzyc. Jego innowacyjność oparta na założeniach oceniania kształtującego i konstruktywistycznym podejściu do uczenia i nauczania znalazła wielu sprzymierzeńców zarówno wśród nauczycieli, uczniów jak i rodziców. 

 

Konferencja zgromadziła około dwustu uczestników z całej Polski. Wśród  nich znaleźli się dyrektorzy i nauczyciele różnych przedmiotów i różnych szkół, edukatorzy, doradcy metodyczni oraz rodzice. Zgromadzeni zostali powitani przez Panią Małgorzatę Sulewską, Dyrektora Szkoły Podstawowej. Pani Dyrektor wyraziła radość z tego, że tak wiele osób zechciało przyjąć zaproszenie na konferencję oraz podziękowała obecnej wśród gości Pani Burmistrz, Bożenie Budzik, za objęcie wydarzenia honorowym patronatem oraz za „wiatr w żagle”, czyli nieustanne wsparcie okazywane dyrektorom i nauczycielom, działającym na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

 

Po serdecznych słowach skierowanych przez Panią Burmistrz do zebranych, nastąpił wykład wprowadzający. Wygłosił go dr Jacek Strzemieczny (tutaj obejrzysz WYKŁAD). W swoim wystąpieniu prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej wskazał przede wszystkim na wartość informacji zwrotnej i  podkreślił jej rolę w procesie uczenia. Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu Danuty Sterny (tutaj obejrzysz WYKŁAD), ekspertki w programie Szkoła Ucząca Się, autorki wielu książek o ocenianiu kształtującym. Tematem prezentacji były „Strategie Oceniania Kształtującego w OK zeszycie”. Nauczyciele nie byli jednak tylko biernymi słuchaczami wystąpienia, ale mieli również możliwość współpracy w parach oraz wymiany swoich spostrzeżeń na forum. Prelegentka zwróciła uwagę na to, w jaki sposób w OK zeszycie wykorzystywane są strategie oceniania kształtującego. Podkreśliła również, że głównym celem OK zeszytu jest to, aby uczeń stał się autorem procesu własnego uczenia się.

 

Następnie, po krótkiej przerwie na poczęstunek, uczestnicy obejrzeli film (tutaj obejrzysz FILM), dotyczący OK zeszytu, który stał się jednocześnie wprowadzeniem do drugiej części konferencji. Po jego obejrzeniu zgromadzeni nauczyciele udali się do sal lekcyjnych, które we wtorkowe popołudnie zamieniły się w Żywą Bibliotekę. Funkcje zwykłych książek pełnili w niej nauczyciele różnych przedmiotów – praktycy OK zeszytu. Czytelnicy w tak zaaranżowanej bibliotece mogli porozmawiać z  ekspertami, zadać pytania, a także dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować się do pracy z OK zeszytem i wymienić własne doświadczenia. Ponadto mogli obejrzeć OK zeszyty z różnych przedmiotów, klas i szkół na kolejnych etapach kształcenia. Żywa Biblioteka składała się z pięciu podzielonych tematycznie działów. Były to: język polski; edukacja wczesnoszkolna; matematyka, przyroda, fizyka; historia, religia oraz języki obce. Ekspertami w poszczególnych działach były nauczycielki różnych szkół: Marzanna Wiśniewska z Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, Joanna Kostrzewa z Zespołu Szkół w Stawiszynie, Bożena Rakowska z Zespołu Szkół w Sulechowie, Beata Minta ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim, Ewa Szpot z Zespołu Szkół w Przygodzicach, Barbara Jaworowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku, Zofia Posiewała z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym oraz Marzena Hildebrandt, Katarzyna Jędrzejak, Izabela Kaczmarek,  Marita Kowalczyk, Justyna Krawczyk, Joanna Małkowska i Anita Morawska-Wasielak ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Wszystkie ekspertki to uczestniczki  I edycji kursu OK zeszyt,  organizowanego przez CEO w ramach Programu Szkoła Ucząca Się 

 

Po pełnej innowacji i inspiracji wędrówce poprzez regały Żywej Biblioteki, uczestnicy wrócili na salę gimnastyczną. Tam odbył się panel dyskusyjny (tutaj obejrzysz PANEL) z udziałem nauczycieli ze szkoły-gospodarza. Temat panelu brzmiał: „Jak OK zeszyt może budować partnerstwo w nauczaniu, zarówno pomiędzy uczniem i nauczycielem, jak też pomiędzy nauczycielami w szkole?”. Nauczyciele dzielili się swoim prywatnym doświadczeniem pracy z OK zeszytem, odpowiadając na cztery kluczowe pytania: „Jakie elementy OK zeszytu przynoszą uczniom największe korzyści?”, „Jak OK zeszyt wpływa na partnerstwo między nauczycielem a uczniem?”, „Jak OK zeszyt wpływa na współpracę między nauczycielami?” oraz „Czym jest dla Was praca z OK zeszytem?”. Panelistki w swoich wypowiedziach podkreślały, że OK zeszyt nie tylko pomaga obserwować nauczycielowi efekty, ale i pokazuje sam proces uczenia się uczniów, uwzględniając ich różnorodne typy i praktyki w zdobywaniu wiedzy. Ponadto zaznaczały, że praca z OK zeszytem daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, buduje klimat zaufania, partnerstwa. Natomiast współpraca nauczycieli zorganizowana wokół OK zeszytu może być źródłem wzajemnego doskonalenia technik nauczania oraz być cennym elementem obserwacji uczniowskiego uczenia się. Moderatorem panelu była pani Małgorzata Sulewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach, która również jest praktyczką OK zeszytu.

 

Konferencję zakończyły podziękowania i gratulacje. Pani Dyrektor podziękowała prelegentom, uczestnikom oraz swoim współpracownikom za udział w konferencji i zaangażowanie. Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, Jacek Strzemieczny, złożył na ręce Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza gratulacje i wyrazy uznania za propagowanie idei i strategii oceniania kształtującego, a skalmierzycką szkołę nazwał ogólnopolskim laboratorium OK zeszytu. 

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, Paulina Wielanek