OK zeszyt. Konferencja dla dyrektorów szkół.


Dyrektorzy o OK zeszycie

W czasie konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie – „OK zeszyt – ja tu się uczę” odbył się panel dyrektorów szkół, w których nauczyciele pracują z OK zeszytem.

Zamieszczamy relację oraz materiały z konferencji.

W panelu wzięli udział:

Katarzyna Olejnik z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej „Paderewski” w Lublinie

Arleta Szkudlarek ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego

w Kożminie Wielkopolskim

Jolanta Szlachetka ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Zielonej Górze

Romuald Modrzyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego

Edyta Kalarus ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie

 Lidia Klorek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach.

 

Paneliści odpowiadali na cztery pytania:

 

 1. W jaki sposób OK zeszyt wkroczył do Pani/Pana szkoły? Ilu nauczycieli prowadzi OK zeszyty? Jak to się stało, że się nimi zainteresowali? Jaką opinię o OK zeszycie mają pozostali nauczyciele?

 2. Czy dostrzega Pani/Pan korzyści z wykorzystania OK zeszytu po stronie nauczycieli i po stronie uczniów?

 3. Czy znalazł/a Pan/Pani sposób na wspieranie nauczycieli prowadzących OK zeszyty? Co Pani/Pana zdaniem działa, a co nie działa w takim wsparciu?

 4. Czy widzi Pani/Pan możliwość współpracy nauczycieli prowadzących OK zeszyty w Pani/Pana szkole? Co może sprzyjać takiej współpracy, a co ją hamować?

 

Zanotowałam wskazówki dyrektorów dotyczące sposobów wspierania w szkole nauczycieli prowadzących OK zeszyty z uczniami:

 

 • Pomaga, jeśli przynajmniej część grona pedagogicznego ukończy kurs internetowy „OK zeszyt”. Dyrektor może pomóc OK zeszytowi w szkole, informując o nim nauczycieli, a także finansując kurs lub jego część.

 • Bardzo pomocny może być lider szkolny – nauczyciel prowadzący OK zeszyt i  przekazujący swojej doświadczenia koleżankom i kolegom. Takich liderów dyrektor powinien doceniać.

 • Dyrektor ma większe szansę na praktykę OK zeszytu, gdy skieruje propozycję do młodych zapalonych nauczycieli, a nie do nauczycieli, którzy mają już ustalone przyzwyczajenia.

 • Bardzo dobrym pomysłem jest zorganizowanie w szkole konferencji lokalnej o OK zeszycie i zaproszenie na nią przedstawicieli innych szkół.

 • OK zeszytowi pomaga znajomość i doświadczenie nauczycieli w ocenianiu kształtującym. Dyrektor może zorganizować doskonalenie w tym kierunku.

 • Warto zapisać szkołę do programu Całościowy Rozwój Szkoły.

 • Warto popierać praktykę OK obserwacji, czyli obserwacji koleżeńskiej lekcji w szkole.

 • Bardzo motywujące jest prowadzenie OK zeszytu przez samego dyrektora w klasach, które uczy.

 • Dyrektor zainteresowany OK zeszytem i entuzjastyczny wobec wdrażania tej koncepcji jest czynnikiem niezwykle motywującym nauczycieli.

 • We wprowadzaniu OK zeszytu do szkoły konieczne jest pozwolenie nauczycielom na wolność i danie im możliwości wyboru.

 • Powinno się pamiętać o zasadzie PPP – Powoli, Pomagać, Podlewać. A przede wszystkim nie przyspieszać procesu.

 

 

Dyrektorzy podzielili się planami dotyczącymi tego, jak będą wspierać w przyszłym roku grupę nauczycieli prowadzących OK zeszyt:

 

 • Organizowanie spotkań, podczas których nauczyciele będą mogli wymieniać się doświadczeniami.

 • Zachęcanie pozostałych nauczycieli do dołączenia do grupy prowadzącej OK zeszyty.

 • Określenie wspólnego celu na dany rok.

 • Wykorzystanie nauczyciela – lidera do podzielenia się doświadczeniem i pokazania lekcji otwartej z wykorzystaniem OK zeszytu.

 • Przekazywanie informacji podczas spotkań zespołów przedmiotowych.

 • Zamieszczenie informacji na stronie szkoły.

 • Podawanie nauczycielom użytecznych stron www (na FB grupa – OK zeszyt, sus.ceo.org.pl/zeszyt-ok).

 • Przedstawianie dobrych praktyk z OK zeszytem na zebraniu rady pedagogicznej.

 

Zapytaliśmy dyrektorów, jakie widzą zalety OK zeszytu. Wymienili przede wszystkim, co OK zeszyt daje nauczycielom i uczniom, a mianowicie:

 • zapis procesu myślenia uczniów przydatny zarówno dla uczniów, jak i ich nauczycieli,

 • wolność wyboru dla nauczyciela i brak przywiązania do podręcznika,

 • informację dla nauczyciela, na czym powinien się skupić w nauczaniu,

 • wspólnotę budującą dobre relacje w szkole,

 • zachętę do lepszego przygotowania lekcji przez nauczyciela,

 • możliwość rozwijania kreatywności uczniów,

 • pomoc uczniom w uczeniu się.

 

A co planujemy w związku z OK zeszytem w programie Szkoła Ucząca Się?

 

 • W maju 2018 roku rozpoczęła się III edycja kursu OK zeszyt, ale nadal można do niej dołączyć. Na razie uczestnicy przygotowują się do wprowadzenie OK zeszytu do pracy z uczniami od 1 września. Formularz zgłoszeniowy >>
 • Planujemy kurs dla zawansowanych, który rozpocznie się w październiku. Przeznaczony jest on dla osób, które przeszły kurs podstawowy i chcą nadal doskonalić swoją pracę z OK zeszytem. Chcielibyśmy, aby kurs wykorzystywał bardziej oceną koleżeńską uczestników. Zapisy rozpoczniemy we wrześniu.
 • Rozpoczynamy ruch „Praktyka OK zeszytu”, do którego zapraszamy szkoły, w których grupa nauczycieli prowadzi OK zeszyt i chce wymieniać się doświadczeniami i pomagać sobie wzajemnie. Informację o zasadach tej praktyki zamieścimy na stronie sus.ceo.org.pl/zeszyt-ok. Tam też prosimy w nowym roku szkolnym szukać informacji o zgłoszeniu się do tej praktyki.
 • W ramach Warsztatów Szkół Uczących się (sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus) proponujemy szkołom dwa warsztaty z OK zeszytu, trwające około 5 godzin i prowadzone przez nauczycieli prowadzących OK zeszyt w swojej praktyce. Link bezpośredni: https://sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus/oferta