Samosterowny uczeń?


Zapraszamy do obejrzenia wykładu Danuty Sterny.  Ekspertka oceniania kształtującego omówiła 11 warunków umożliwiających samosterowność ucznia przy wykorzystaniu oceniania kształtującego podczas III spotkania OK 31 sierpnia 2019 roku we Wrocławiu.