Spotkanie Okejek


W dniach 29-30 czerwca 2016 roku w Serocku pod Warszawą odbyło się podsumowanie niespełna rocznego projektu „OK zeszyt”, który swój początek miał  na facebooku i szybko przerodził się w działanie gromadzące wokół siebie ponad 2300 nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum. Co to jest Ok zeszyt? Jest to tworzona przez ucznia książka, jego portfolio uczniowskie  dokumentujące proces uczenia się. Nauczyciele, którzy stosowali OK zeszyt w pracy z uczniem, dzielili się online sposobami, pomysłami na to, jak prowadzić z uczniem OK zeszyt, który nie dość, że pomaga uczniowi uczyć się i motywuje do nauki, to dodatkowo nauczycieli, którzy wcześniej nie znali oceniania kształtującego, zachęca do stosowania tej metody w codziennej pracy. Do facebookowej grupy „OK zeszyt” należeli również ci nauczyciele, którzy przyglądali się, wspierali dobrym słowem w komentarzach i planowali pracę w OK zeszytem w kolejnym roku szkolnym. Do Serocka przyjechali nauczyciele-praktycy, którzy od października 2016 roku będą sprawować opiekę merytoryczną jako okejki, czyli opiekunki-konsultantki w tworzonym właśnie kursie „OK zeszyt” na platformie NAI.

 

Razem z Danutą Sterną i Jackiem Strzemiecznym, którzy prowadzili dwudniowy warsztat, rozmawialiśmy o tym, co OK zeszyt powinien zawierać, aby być narzędziem pomagającym się uczyć. Wspólnie doszliśmy do wielu budujących wniosków i tak powstały rady  dla nauczyciela przed uruchamianiem refleksji uczniów:

1. Wyjaśnij uczniom cel, aby:

  • mogli opisać i uporządkować swoje wewnętrznie myśli,
  • mogli lepiej go zrozumieć,
  • wziąć odpowiedzialność za swoje uczenie się (metapoznanie),
  • wesprzeć postępy uczniów w dalszym uczeniu się.   

     

2. Powiedz uczniom, że odbiorcą ich zeszytów jesteś ty (abyś mógł wykorzystać wiadomości do lepszego nauczania), a (czasami) też inni uczniowie (aby mogli uczyć się wzajemnie od   siebie).

3. Na początku zachęć uczniów do wzajemnej rozmowy (z osobą siedzącą obok lub w małych grupach)  tak, by wygenerowali pomysły przed rozpoczęciem samodzielnego pisania.

4. Poproś uczniów, aby zawarli szczegóły i wyjaśnili swój proces myślenia w sposób jak najbardziej dogłębny.

5. Umieść użyteczne zwroty i słownictwo naukowe w miejscu widocznym dla uczniów (wykresy, ściana ze słownictwem itp.).

6. Pokaż uczniom przykłady dobrych zapisów w zeszytach.

7. Napisz wskazówkę lub pytanie, które pozwoli uczniom rozpocząć pisanie.

8. Jeśli jest taka potrzeba, pracuj indywidualnie z uczniem. 

9. Poproś, aby uczniowie pokazali sobie nawzajem swoje prace i udzielili sobie informacji zwrotnej.

 

Podczas warsztatów wspierał nas Bill Stroud, znany edukator z USA z Columbia University w Nowym Jorku. W czasie spotkania rozmawiał z zebranymi nauczycielami, w jaki sposób sprawić, aby OK zeszyt był narzędziem dającym dowody na uczniowskie myślenie. W pokonaniu bariery językowej pomagały Jola Gradowska, Małgorzata Łaska, Joanna Kostrzewa i Ewa Seta, które na bieżąco czuwały nad przekazywaniem uczestnikom spotkania rad, inspirujących pomysłów Billa i refleksji nauczycieli Billowi. 

„Przyjechałam z OK zeszytem, a wyjeżdżam z myśleniem ucznia.” „W grudniu nie miałam odwagi zacząć z OK zeszytem, a dzięki wam ją mam.” „Różne zeszyty są OK.” „Dowiedziałam się, że nie istnieję jako nauczyciel, jeśli nie widzę i nie słyszę ucznia.” „To uczeń jest ekspertem Ok zeszytu.” - to tylko niektóre z refleksji, które podsumowały to niezwykle owocne spotkanie. Mimo rozpoczynających się wakacji, jestesmy pełni pomysłów na nowy rok szkolny i pelni zapału do pracy z OK zeszytem.

      

 

Marta Dobrzyńska, Joanna Kostrzewa