Szkolenie Okejek


Szkolenie Okejek

16-17.11.2019, Wilga

Bardzo dobre szkolenie i czas spędzony z „zakręconymi” na punkcie dobrego nauczania Okejkami. Zajmowaliśmy się: doskonaleniem pisania komentarzy, wnioskami po spotkaniach regionalnych, zmianami w obecnych edycjach kursu, zdjęciami do planowanej książki o OK Zeszycie, planowaniem Rozmów o nauczaniu i prowadzeniem spotkań zdalnych. Udało się nam też opracować nową pomoc dydaktyczną, którą prawdopodobnie nazwiemy „skrzyneczką mistrzów”.

Spotkanie rozpoczęliśmy od rundki:  Co mnie zaskoczyło ostatnio w OK zeszycie? Oto bardzo ciekawe wypowiedzi, które hasłowo przedstawiam:

 • Mapa myśli w trzech wymiarach.
 • Mapa myśli na temat bohaterów biblijnych.
 • Prowadzenie OK zeszytu w internecie.
 • Uczniowie prowadzący samodzielnie OK zeszyt w klasie IV, gdy nauczyciele ich uczący tego nie wymagają.
 • Rok pracy z uczniami z OK zeszytem zaowocował umiejętnością prowadzenia przez uczniów samodzielnych notatek.
 • W II klasie SP potrzeba wykonywania wspólnej mapy myśli.
 • Mapa myśli w II klasie SP robiona na podstawie przeczytanego tekstu.
 • OK zeszyt w technikum na przedmiotach zawodowych.
 • Podziękowania od uczniów technikum za założenie przez nauczyciela grupy na Messengerze i wykorzystywanie jej między innymi do przekazywania kryteriów sukcesu.
 • mentimeter.com – do burzy mózgów
 • Prowadzenie przez nauczyciela (przy nauczaniu 14 klas) własnych OK zeszytów na każdy poziom.
 • Uczniowie wymagający od nauczycieli wprowadzenia OK zeszytów do nauczania.
 • Uczniowie po 2 latach przerwy, gdy wróciła do nich nauczycielka, natychmiast wrócili do OK zeszytów.
 • Tworzenie legendy do mapy myśli.
 • Krzyżówka wykonana przez uczniów na mało atrakcyjny temat.
 • Nowa przejęta klasa poinformowana przez absolwentów była już przygotowana do prowadzenia OK zeszytów.
 • Klasa V SP o poziomie zróżnicowanym dobrze pracuje w grupach.
 • Sprawdziło się ocenianie uczniów przy pomocy wieży sukcesu.
 • Samozwańcza ocena koleżeńska OK zeszytu kolegi wykonana przez ucznia klasy II SP.
 • Rodzice, którzy wykonali pieczątki, aby w ten sposób motywować swoje dzieci do nauki z OK zeszytem.
 • Uczeń klasy V SP sam dopisał sobie dodatkowe kryterium sukcesu, które uznał za potrzebne.
 • Pożyteczne wykorzystanie marginesu w OK zeszycie.
 • Prowadzenie dodatkowo tak zwanego zeszytu treningowego, aby w OK zeszycie były tylko ważne rzeczy.

 

Danuta Sterna