OK zeszyt dla pedagoga


„Zapisywanie własnej refleksji wpływa korzystnie na uczenie się.”

„OK zeszyt jest dla mnie bardzo ładny. Podoba mi się, bo od tej pory uczę się przyjemniej”

- uczeń Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu.


OK zeszyt to prowadzony przez ucznia zeszyt zawierający jego prace i informacje nauczyciela. 

W OK zeszycie możemy wspólnie z naszymi uczniami dokumentować indywidualny postęp każdego dziecka. Może on być uzupełnieniem lub alternatywą dla wykorzystywanych przez nas na co dzień zeszytów ćwiczeń lub programów terapeutycznych.

OK zeszyt może stać się uatrakcyjnieniem naszych zajęć. Pozwoli naszym uczniom bardziej zaangażować się w planowanie własnego uczenia się, a nam ułatwi planowanie naszych zajęć indywidualnych lub prowadzonych w małej grupie, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć uczniów.

OK zeszyt może być istotną pomocą dla samych uczniów w ich uczeniu się. Z jego pomocą mogą samodzielnie monitorować i ewaluować własny proces uczenia, a co najważniejsze dzięki OK zeszytowi nasi uczniowie mogą zobaczyć własny postęp w nauce – nawet swój mały sukces. Dzięki temu pracują z większą świadomością, co chcą osiągnąć, a nie co im się uda.

W tym roku zamierzam pracować z OK zeszytem na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych. Was też do tego szczerze zachęcam.

Iza Jaskółka-Turek

pedagog szkolny

MZS nr 1 Będzin