OK Zeszyt dla zaawansowanych


Kurs - OK zeszyt dla zaawansowanych

Zapraszamy na kurs internetowy OK zeszyt dla zaawansowanych.

 • Podajemy podstawowe informacje, szczegóły 25 sierpnia.
 • Rekrutacja i formularz zgłoszeniowy udostępnimy 25 sierpnia.
 • Zgłoszenia będziemy przyjmować do końca września

 

Cel: Pogłębienie pracy z OK zeszytem po kursie podstawowym
Kryteria:
 • Uczestnik pogłębi lub wprowadzi nowe doświadczenia w zakresie dwóch wybranych tematów.
 • Zaplanuje swoją pracę z uczniami z wykorzystaniem wybranego tematu, wypróbuje go w swojej pracy dydaktycznej i podda refleksji podsumowującej. 
 • Będzie potrafił ocenić korzyści i trudności w pracy z danym elementem i zaplanować dalszą z nim pracę.

 

Dlaczego? Widząc potrzebę rozwijania praktyki OK zeszytu przez nauczycieli, którzy zaczęli z nim pracować, proponujemy dla tych nauczycieli kurs dla zaawansowanych. Powstało kilka tematów, którymi warto byłoby się zająć, dlatego opracowaliśmy 10 tematów do wyboru.

 

Organizacja kursu. Uczestnicy otrzymają opis 10 tematów. Wybiorą z nich dwa, które chcieliby rozwijać w swojej pracy z OK zeszytem. Następnie prowadzeni modułem poświęconym danemu tematowi będą pracować nad wybranym tematem (opis etapów pracy poniżej). Rozważamy kurs bez opiekunów (mentorów), ale za to z koleżeńskim wsparciem - komentatorskim. Uczestnik dwa razy zamieści sprawozdanie refleksje z pracy nad wybranym tematem i za każdym razem dostanie komentarz do swojego sprawozdania od przydzielonego mu komentatora.


Komentarze. Ponieważ nie przewidujemy opiekunów w kursie, oznacza to, że uczestnicy uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu będą komentować sobie wzajemnie sprawozdania i refleksje. Komentatorów przydzieli kierownik kursu i zarówno kursant, jak i komentator będą o tym poinformowani. Może się tak zdarzyć, że komentator wybierze inny temat niż osoba, której będzie pisał komentarz. Dzięki temu uczestnicy, którzy wybiorą różne tematy, będą mieli okazje towarzyszeniu sobie nawzajem w rozwijaniu praktyki OK zeszytu, co będzie dla nich dodatkową korzyścią.

 

Inne aktywności w kursie

 • Planujemy pięć webinariów każde poświęcone wybranym tematom z kursu. Webinaria będą dostępne tylko dla uczestników kursu i będzie można uczestniczyć we wszystkich.
 • Zorganizujemy pod koniec kursu jednodniową konferencję ogólnopolską o OK zeszycie w Warszawie.  Uczestnicy kursu, którzy zdecydują się na nią przyjechać, poniosą niewielkie koszty.
 • Dla uczestników kursu będziemy prowadzić forum dyskusyjne wspólne dla całego kursu.
 • Uczestnicy będą mogli czytać sprawozdania i komentarze wszystkich uczestników (bez względu na własny wybór tematu) i będą mogli je również komentować.
 • W czasie trwania kursu będzie można zadać pytania i podzielić się wątpliwościami z grupą ekspertów.
 • Zachęcamy do zorganizowania spotkań „w realu” i dzielenia się w czasie kursu na form z ich przebiegu.

 

Tematy kursu. Po konsultacji z Okejkami i uczestnikami kursu ustaliliśmy 10 ważnych tematów, w których można rozwijać praktykę OK zeszytu, są to:

 1. Praca z celami i kryteriami
 2. Praca z informacją zwrotną dla ucznia
 3. Szukanie ciągów widocznego uczenia się i ich wykorzystywanie w nauczaniu  
 4. Sprawnościowy OK – SOK
 5. Praca z zadaniem edukacyjnym na lekcji i planowanie lekcji z OK zeszytem
 6. Wykorzystanie marginesu w OK zeszycie
 7. Praca z pytaniem kluczowym, które prowadzi lekcję
 8. Wykorzystywanie oceny koleżeńskiej i samooceny
 9. Oddanie OK zeszytu całkowicie w ręce ucznia
 10. Pogłębienie refleksji uczniowskiej  

 

Proponujemy w tej edycji wybór dwóch zadań. Uczestnicy będą mieli dostęp do wszystkich modułów (poświęconych poszczególnym tematom), ale sprawozdania w kursie będą pisać do dwóch. Można kolejno zajmować się dwoma tematami lub jednocześnie pracować nad dwoma.

Uczestnik poinformuje kierownika kursu, jaką drogę wybrał i otrzyma do każdego tematu komentatora. Również otrzyma informację, komu ma napisać komentarze.


Więcej informacji 25 sierpnia.

Zapraszamy!