OK Zeszyt dla zaawansowanych


Kurs - OK zeszyt dla zaawansowanych 

 Zapraszamy na kurs internetowy OK zeszyt dla zaawansowanych. 

 

 

 

Jak się zgłosić?

 • Instrukcja do formularza zgłoszeniowego >>
 • Formularz zgłoszeniowy >>

  Wskazówka techniczna od informatyków: proszę NIE UŻYWAĆ loginu i hasła z ubiegłorocznego kursu OK zeszyt podczas logowania.

  Tutaj zapraszamy Państwa do NOWEJ PLATFORMY - tak zwanej Społeczności CEO (pierwsze założenie konta i logowanie), gdyż chcemy być z Państwem już w stałym kontakcie i połączyć Was w bazie z Państwa szkołą. Dopiero po zalogowaniu w społeczności można z nowym loginem i hasłem zalogować się do platformy z kursem OK zeszyt zaawansowany (drugie logowanie)

Cel:
Pogłębienie pracy z OK zeszytem po kursie podstawowym

 

Kryteria:
 • Uczestnik pogłębi lub wprowadzi nowe doświadczenia w zakresie dwóch wybranych tematów.
 • Zaplanuje swoją pracę z uczniami z wykorzystaniem wybranego tematu, wypróbuje go w swojej pracy dydaktycznej i podda refleksji podsumowującej. 
 • Będzie potrafił ocenić korzyści i trudności w pracy z danym elementem i zaplanować dalszą z nim pracę.

 

Dlaczego? Widząc potrzebę rozwijania praktyki OK zeszytu przez nauczycieli, którzy zaczęli z nim pracować, proponujemy dla tych nauczycieli kurs dla zaawansowanych. Powstało kilka tematów, którymi warto byłoby się zająć, dlatego opracowaliśmy 10 tematów do wyboru.

 

Organizacja kursu. Uczestnicy otrzymają opis 10 tematów. Wybiorą z nich dwa, które chcieliby rozwijać w swojej pracy z OK zeszytem. Następnie prowadzeni modułem poświęconym danemu tematowi będą pracować nad wybranym tematem (opis etapów pracy poniżej). Rozważamy kurs bez opiekunów (mentorów), ale za to z koleżeńskim wsparciem - komentatorskim. Uczestnik dwa razy zamieści sprawozdanie refleksje z pracy nad wybranym tematem i za każdym razem dostanie komentarz do swojego sprawozdania od przydzielonego mu komentatora.


Komentarze. Ponieważ nie przewidujemy opiekunów w kursie, oznacza to, że uczestnicy uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu będą komentować sobie wzajemnie sprawozdania i refleksje. Komentatorów przydzieli kierownik kursu i zarówno kursant, jak i komentator będą o tym poinformowani. Może się tak zdarzyć, że komentator wybierze inny temat niż osoba, której będzie pisał komentarz. Dzięki temu uczestnicy, którzy wybiorą różne tematy, będą mieli okazje towarzyszeniu sobie nawzajem w rozwijaniu praktyki OK zeszytu, co będzie dla nich dodatkową korzyścią.

 

Inne aktywności w kursie

 • Planujemy pięć webinariów każde poświęcone wybranym tematom z kursu. Webinaria będą dostępne tylko dla uczestników kursu i będzie można uczestniczyć we wszystkich.
 • Zorganizujemy pod koniec kursu jednodniową konferencję ogólnopolską o OK zeszycie w Warszawie.  Uczestnicy kursu, którzy zdecydują się na nią przyjechać, poniosą niewielkie koszty.
 • Dla uczestników kursu będziemy prowadzić forum dyskusyjne wspólne dla całego kursu.
 • Uczestnicy będą mogli czytać sprawozdania i komentarze wszystkich uczestników (bez względu na własny wybór tematu) i będą mogli je również komentować.
 • W czasie trwania kursu będzie można zadać pytania i podzielić się wątpliwościami z grupą ekspertów.
 • Zachęcamy do zorganizowania spotkań „w realu” i dzielenia się w czasie kursu na form z ich przebiegu.

 

Tematy kursu. Po konsultacji z Okejkami i uczestnikami kursu ustaliliśmy 10 ważnych tematów, w których można rozwijać praktykę OK zeszytu, są to:

 1. Praca z celami i kryteriami
 2. Praca z informacją zwrotną dla ucznia
 3. Szukanie ciągów widocznego uczenia się i ich wykorzystywanie w nauczaniu  
 4. Sprawnościowy OK – SOK
 5. Praca z zadaniem edukacyjnym na lekcji i planowanie lekcji z OK zeszytem
 6. Wykorzystanie marginesu w OK zeszycie
 7. Praca z pytaniem kluczowym, które prowadzi lekcję
 8. Wykorzystywanie oceny koleżeńskiej i samooceny
 9. Oddanie OK zeszytu całkowicie w ręce ucznia
 10. Pogłębienie refleksji uczniowskiej  

Szczegółowy opis 10 tematów >>
Oraz w wersji do druku (pdf) >>

Na czym polega udział w kursie?

Z 10 podanych wyżej zadań każdy uczetnik wybiera dwa, które będzie realizował.


Uczestnicy będą mieli dostęp do wszystkich modułów i mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami, ale sprawozdania w kursie będą pisać do dwóch wybranych.

Będą też czytać sprawozdania 2 innych uczestników, wskazanych przez kierownika kursu.

Komentarz koleżeński

Komentarz koleżeński ma odpowiadać na dwa pytania:

 • Co mi się szczególnie w tej propozycji spodobało?
 • Jaki inny pomysł przyszedł mi w zakresie tego tematu do głowy?

Komentarz komentatora nie jest oceną planów i pracy uczestnika, jest jedynie docenieniem jego pracy i pomysłem nad dalszym rozwijaniem pomysłu.

 

Harmonogram

Czas trwania kursu: od 15 października 2018 do końca marca 2019.

 1. Poznanie tematu i jego aspektów. Wybór dwóch tematów i drogi ich realizacji (po kolei lub równolegle)
 2. Informacja dla kierownika kursu i przydział komentatora  
 3. Wybór własnej drogi realizacji tematu – planowanie. Zamieszczenie własnego sprawozdania i komentarza dla innego uczestnika.
 4. Wypróbowanie drogi i wymiana doświadczeń i planowanie następnych działań.  Zamieszczenie własnego sprawozdania  oraz komentarza dla innego uczestnika.

Równolegle:

 • Korzystanie z forum kursu i pytań do grupy ekspertów
 • Webinaria tematyczne
 • Konferencja ogólnopolska w Warszawie
 • Ewentualne spotkania w „realu” w grupach regionalnych - dla chętnych

Zaliczenie kursu

Uczestnik, który do końca kursu, do 31 marca 2019 roku zamieści cztery sprawozdania (po dwa dla każdego tematu) oraz skomentuje cztery sprawozdania wskazanego innego uczestnika kursu otrzymuje dyplom ukończenia kursu

Uczestnik, który zamieści mniej niż cztery sprawozdania otrzymuje świadectwo uczestnictwa w kursie.

 

Koszt 200 zł.

 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

konto nr: 18 1090 1883 0000 0001 1276 6334

W tytule przelewu prosimy podać: Kurs OK zeszyt zaawansowany. imię i nazwisko