Rekrutacja OK zeszyt


REKRUTACJA DO II EDYCJI PROGRAMU OK ZESZYT

Dla kogo: Program OK zeszyt przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli uczących w szkołach. W ramach OK zeszytu prowadzony będzie kurs online z dodatkowym komponentem w postaci spotkań nauczycieli przedmiotowców z opiekunem. Program zakłada motywację wewnętrzną uczestników, gdyż większość proponowanych zadań nie jest obowiązkowa. 

 
Celem programu jest prowadzenie przez nauczyciela w klasie szkolnej OK zeszytu, wykorzystującego zasady oceniania kształtującego (OK) - zeszytu, który pomaga uczniom się uczyć, a nauczycielowi nauczać. 

 
Program trwa od maja 2017 roku do lutego 2018 roku.

 
Koszt uczestnictwa w programie OK zeszyt na przedmiotach: 450 zł (od uczestnika)

Uczestnikom przysługuje zniżka, jeśli ich szkoła w latach 2016-2017 brała udział w Klubie SUS. Opłata po zniżce wynosi 250 zł od uczestnika. Zniżka udzielana jest na podstawie indywidualnej prośby uczestnika wysłanej w mailu oraz weryfikacji nazwy szkoły w bazie szkół Klubu SUS.

 
Zakończylismy rekrutację do II edycji programu.

Wszystkich chętnych zapraszamy do III edycji.

Powiadomimy tu o terminie rozpoczecia III edycji.

 
Organizatorzy programu: Program Szkoła Ucząca Się prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

 

 

Tabela proponowanych miejsc, opis i regulamin II edycji programu OK zeszyt w załącznikach.