Rekrutacja OK zeszyt


Kurs internetowy OK zeszyt

Zakończylismy rekrutację na kurs OK zeszyt III edycja. Nastepny nabór będzie w kwietniu 2019 roku.

Osoby zainteresowane kursami jeszcze w tym roku szkolnym zapraszamy do podobnych kursów NAI >>

 

  

 

 

 

Informacje dla UCZESTNIKÓW III edycji kursu OK zeszyt:

Praktyczne informacje o kursie OK zeszyt >> 
Regulamin kursu OK zeszyt >> 
Harmonogram kursu OK zeszyt >> 
W tym roku zapraszamy po raz pierwszy nauczycieli nauczania indywidualnego i wychowawców świetlicy >> 


Krótko o kursie:

 • Kurs OK zeszyt przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli uczących w szkołach w trakcie trwania kursu.
 • W tym roku po raz pierwszy zapraszamy też nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne i wychowawców świetlicy. 
 • To bardzo praktyczny kurs, uczestnicy w maju i czerwcu zdobywają wiedzę i są przygotowywani do tego, by po wakacjach, we wrześniu rozpocząć pracę z OK zeszytem w swojej klasie.
 • Uczestnicy pracują w małych 10 osobowych Grupach Przedmiotowych. Poloniści z polonistami, matematycy z matematykami. Czasami tworzymy też grupy przedmiotów pokrewnych. Praca wspólna w grupie nauczycieli tego samego przedmiotu jest bardzo owocna.
 • Każda Grupa Przedmiotowa ma swojego OPIEKUNA KONSULTANTA, którego nazywamy OKEJKĄ.
 • OKEJKA to nauczyciel, który już pracuje z OK zeszytem, ma więc doświadczenie, którym może się podzielić i służy radą i pomocą uczestnikom.
 • Wszystkie Okejki to nauczyciele praktycy, osoby przygotowane na szkoleniach Fundacji CEO do prowadzenia roli opiekuna w tym kursie.
 • Kurs ma sześć modułów, w każdym z nich uczestnicy otrzymują opis i materiały pomocnicze i są zachęcani do krótkiej refleksji, którą komentuje ich opiekun. Okejka wybiera z nadesłanych refleksji szczególnie korzystne pomysły – dobre praktyki, które są publikowane na stronie kursu. Uczestnicy, którzy systematycznie publikują refleksje otrzymują na koniec dyplom ukończenia kursu, a osoby, które jedynie biernie w nim uczestniczą otrzymują świadectwo uczestnictwa.
 • Organizujemy SPOTKANIA REGIONALNE w grupach przedmiotowych, podczas których, uczestnicy mają możliwość spotkania ze swoją Okejką, obejrzenia OK zeszytów jej uczniów oraz wymiany cennych doświadczeń nauczycielskich z wprowadzania OK zeszytu w swojej klasie. Spotkania nie są obowiązkowe, ale bardzo wartościowe i zachęcamy do uczestniczenia w nich. Miejsce spotkania ustalone jest wraz z OKejka w grupie przedmiotowej.
 • Uczestnicy kursu nie muszą przed kursem znać i stosować oceniania kształtującego. OK zeszyt to dobry sposób do jego poznania. Uczymy jego elementów krok po kroku, a uczestnicy od razu wykorzstują nową wiedzę w praktyce.
 • Uczniowie bardzo lubią swoje OK zeszyty, bo czują, że zeszyty należą do nich i pomagają im się uczyć. Piszą: „OK zeszyt pomaga mi w uczeniu się do sprawdzianów (np. kryteria sukcesu). Pomaga mi również w tym, żeby zobaczyć, czego jeszcze nie umiem".- „Sądzę, że prowadzenie zeszytu metodą OK bardziej motywuje mnie do pracy, ponieważ wszystko ma się w jednym miejscu”.
 • Zapraszamy do artykułu: Dzięki OK zeszytowi uczniom trudniej było się pogubić">>

 


Jak się zgłosić?

Wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy. Proszę najpierw go przeczytać i przygotować dane typu: pełny adres i regon szkoły, a jeśli za kurs płaci szkoła, to także dane do faktury dla jednostki prowadzącej szkołę (np. gmina czy stowarzyszenie), a następnie wypełnić i wysłać (klikająć przycisk na końcu formularza).

Uwaga! W formularzu zgłoszeniowym należy wybrać swoją grupę przedmiotową, a jeśli żadna z istniejących grup Państwu nie pasuje, to należy wybrać opcję Inna Grupa Przedmiotowa i także wysłać wypełniony formularz. Będziemy przydzielali Państwa indywidualnie do nowo powstających grup. Jeśli w pobliżu Państwa zamieszkania nie będzie odpowiadającej Państwu grupy przedmiotowej, to zaproponujemy grupę w innej lokalizacji. Wszystko zależy od tego: ilu nauczycieli się zgłosi, z jakich przedmiotów i z jakich województw? Naszym zadaniem będzie w marcu i kwietniu, ułożyć te puzzle tak, aby możliwa była najlepsza współpraca w grupie i z opiekunem grupy.

W przypadku wątpliwości czy trudności prosimy o kontakt z naszym sekretariatem: sylwia.daniszewska@ceo.org.pl

Jaki jest koszt uczestnictwa?

Koszt uczestnictwa w III edycji kursu OK zeszyt wynosi: 450 zł (od uczestnika). Mogą zapisywać się sami nauczyciele, może też za kurs zapłacić szkoła. Szkoły, należace do KLUBU SUS mają zniżkę 250 zł od uczestnika.

 • Proponowane warianty:

  • Wariant I (całość):

   • I wpłata w wysokości 450 zł (w ciągu dwóch tygodnie od wysłania zgłoszenia)

  • Wariant II (2 raty):

   • I wpłata w wysokości 300 zł (w ciągu dwóch tygodni od wysłania zgłoszenia)

   • II wpłata w wysokości 150 zł w terminie do 31.10.2018

Prosimy o wpłaty od razu po otrzymaniu od nas potwierdzenia zgłoszenia.

W przypadku, gdy płaci szkoła lub uczestnik zwróci się do nas wysyłając e-mail - możemy ustalić indywidualne terminy wpłat (np. do końca października - w terminie wpłaty drugiej raty).

Numer konta.

Opłatę za udział w kursie w całości (450 zł) lub I raty (300 zł) należy wpłacić na konto nr: 18 1090 1883 0000 0001 1276 6334

W tytule przelewu prosimy podać: Kurs OK zeszyt ed. III, imię i nazwisko lub Kurs OK zeszyt ed. III, imię i nazwisko, …. rata