Rekrutacja OK zeszyt


Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli do V edycji kursu OK Zeszyt! Jest to kurs dla nauczycielek i nauczycieli, którym bliskie jest ocenianie kształtujące (OK) lub dopiero chcą je poznać i jednocześnie poszukują sposobu na to, aby uczniowskie zeszyty nabrały dla uczniów i uczennic realnego znaczenia w procesie uczenia się. By były narzędziem wspierającym i pomagającym się uczyć, miejscem notatek i jednocześnie formą dokumentacji procesu uczenia się. Z kursu skorzystało już około tysiąca nauczycielek i nauczycieli, a obecna edycja została wzbogacona o wskazówki prowadzenia takiego zeszytu w sytuacji edukacji zdalnej. 

 

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną do 15 października 2020.
 
OK Zeszyt można prowadzić z uczniami i uczennicami na każdym etapie edukacyjnym i na każdym przedmiocie - kurs i jego treści są uniwersalne.
 
Tegoroczną edycję kursu wzbogaciliśmy o dodatkowy (nieobowiazkowy) moduł "OK Zeszyt zdalnie". To moduł, w ktorym razem z uczestniczkami i uczestnikami zastanawiamy się, które z elementów OK Zeszytu z powodzeniem można wprowadzać w razie zdalnej czy hybrydowej edukacji, a które z nich wymagają większego doświadczenia. I choć zdalna edukacja nie była łatwym doświadczeniem, to mamy wiarę i dowody na to, że OK Zeszyt jest elastyczną formą pracy. W oparciu o zebrane dobre praktyki pokazujemy konkretne rozwiązania będące inspiracją możliwą do zastosowania w klasie od jutra!
 

Informacje organizacyjne

 

Praca z OK zeszytem w szkole

Główna i jedyna praca nauczyciela uczestniczącego w kursie odbywa się w klasie szkolnej. Materiały dostępne w kursie, nauczyciel wykorzystuje w prowadzeniu OK zeszytu z uczniami. Uczestnicy kursu otrzymują dodatkowe materiały pomocnicze, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami.
 

Opieka Okejki

Wysoko ocenianym walorem kursu jest bezpośrednia opieka i dostępność mentorki zwanej Okejką. Jej rolą jest wspieranie uczestniczek i uczestników, komentowanie ich refleksji oraz wyjaśnianie im wątpliwości. Okejka nie ocenia pracy nauczyciela. 
 

Platforma kursu 

Platforma jest prosta w obsłudze. Kursowi towarzyszy forum wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, na którym publikowane są również dobre pomysły uczestników i Okejek. 
 

Plan kursu

Składa się on z 6 modułów: 
1. Ocenianie kształtujące i przygotowanie do wprowadzenia OK zeszytu do pracy z uczniami.
2. Strategie OK i start OK zeszytu w szkole, spotkania regionalne.
3. Praca z OK zeszytem w klasie szkolnej, OK zeszyt nauczyciela.
4. Wprowadzenie nowych elementów OK zeszytu, monitorowanie uczenia się uczniów.
5. Refleksja uczniowska w OK zeszycie i techniki refleksji.
6. Podsumowanie od strony nauczyciela, ucznia i rodzica.
 

Dodatkowe propozycje

Uczestnicykursu otrzymają dostęp do wielu webinariów i filmów demonstrujących pracę z OK zeszytem. Każdy moduł zakończy się testem, w którym będzie można sprawdzić swoją wiedzę. By mogli je Państwo wykorzystać jako jeszcze jedno narzędzie do jej poszerzania, testy będą zawierały również komentarze do każdej odpowiedzi. Wyniki testu będą podane tylko do wiadomości uczestnika i nie będą nigdzie notowane.
 

Zaliczenie

Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, o ile zamieści 6 refleksji - po jednej w każdym module. Jeśli nie wypełni tych warunków, otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
 

Terminy i cena: 

Kurs trwa od II połowy września 2020 roku do kwietnia następnego roku.
 
W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia przyjmujemy do połowy października po wcześniejszym przesłaniu informacji mailowej na adres: ewelina.gorczyca@ceo.org.pl
 
Koszt uczestnictwa jednego uczestnika: 460 zł