Rekrutacja OK zeszyt


Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, którzy poszukują sposobu na to, aby uczniowskie zeszyty nabrały dla uczniów i uczennic realnego znaczenia w procesie uczenia się. By były narzędziem wspierającym i pomagającym się uczyć, miejscem notatek i jednocześnie formą dokumentacji procesu uczenia się. Jest to kurs dla nauczycielek i nauczycieli , którym bliskie jest ocenianie kształtujące (OK) lub dopiero chcą je poznać.

 

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną!