Rodzice


Nauczyciele uważają, że dzięki OK zeszytowi zmieniają się ich kontakty z rodzicami. Komunikacja się poprawia, a rodzice są zadowoleni, że wiedzą, jak mogą dzieciom pomoc.

O współpracy z rodzicami:

  • Docenienie pracy z OK zeszytem ze strony rodziców.
  • OK zeszyt łącznikiem z rodzicami.
  • „Lepiej pracuje mi się z rodzicami. Rozrastają się ciekawostki wyszukane z rodzicami, rodzice są, więc współtwórcami zeszytów swoich pociech. Rodzice wiedzą dokładnie, co dziecko potrafi, a w czym można mu pomóc, ponieważ otrzymują dokładną ocenę”.
  • Zachwyt rodziców (czytelnie wskazania, – czego uczeń nie umie, a może wyćwiczyć w domu; miejsce na pytania od rodziców, możliwość pomocy dzieciom w nauce).
  • Rodzice są zachwyceni możliwością komunikacji.
  • OK zeszyt ważnym elementem komunikacji na poziomie dziecko-nauczyciel-rodzic.