Samodzielność i odpowiedzialność


Samodzielność i odpowiedzialność:

 • Uczniowie zachęceni są do samodzielności i pomysłowości.
 • Zwiększenie odpowiedzialności uczniów za własną naukę.
 • Większa gotowość uczniów do pracy indywidulanej i zespołowej.
 • Zwiększenie świadomości i samodzielności uczniów w uczeniu się.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotem – polubienie przedmiotu.
 • Wzrost u uczniów wiary w siebie.
 • Uczniowie wzięli odpowiedzialności za własną naukę, cechuje ich większa aktywność na zajęciach oraz świadomość tego, co potrafią, z czym sobie radzą, a także jak powinni pracować, aby osiągać sukcesy w uczeniu się.
 • Postrzeganie zeszytu, jako dobrego pomysłu („OK zeszyt to świetny wynalazek”).
 • Możliwość projektowania samodzielnego OK zeszytu (możliwość wklejanie, rysowania, malowania i używania wielu kolorów).
 • Możliwość własnej pracy w prowadzeniu swojego zeszytu.
 • Traktowanie OK zeszytu jako czegoś wyjątkowego i ważnego („Często do niego zaglądam, przypominam sobie, co było”).
 • Dumę ze starannie prowadzonych zeszytów, które motywowały do nauki.
 • Inni uczniowie w innych szkołach też prowadzą takie zeszyty – projekt ogólnopolski.