Warsztat pracy


Warsztat pracy

  • OK zeszyt zmuszał  mnie do ujednolicenia procesu lekcyjnego i dyscyplinował do dokładnego planowania każdej lekcji i twórczego podejścia do lekcji.
  • Świadoma poprawa warsztatu pracy nauczyciela.
  • Budowanie atmosfery uczenia się i podjęcie decyzji o rezygnacji z rywalizacji w postaci ocen, stopni.
  • Zeszyt pomógł wprowadzić system pracy z ocenianiem kształtującym.
  • OK zeszyt pozwolił mi uporządkować lekcje.
  • Ja, jako nauczyciel: „Staję się bardziej refleksyjnym nauczycielem. Wszystko, co robię

    z dziećmi na zajęciach, jest przemyślane, zaplanowane. Dokładne planowanie nie pozwala na marnowanie ani jednej minuty na zajęciach, trzyma mnie w ryzach, nie pozwala na gadulstwo czy odbieganie od tematu”.
  • Lekcje przemyślane od początku do końca.
  • Duma z samej siebie i moich uczniów.