Wyniki nauczania


Nauczyciele, którzy uczestniczyli w działaniu Ok zeszyt podzielili się refleksjami o uczniowskich korzyściach:

Nauczyciele zauważają, że uczniowie więcej się nauczyli i często wyniki nauczania też poprawiły się. Doceniają zmiany w postawach uczniowskich, uczniowie są bardziej – zaangażowani, samodzielni, odpowiedzialni, znają cele i kryteria i to pomaga im świadomie się uczyć. Stają się bardziej refleksyjni, potrafią dokonać podsumowania, samooceny i oceny koleżeńskiej. Kształcą umiejętność dokonywania samodzielnych refleksyjnych notatek, również w postaci map myślowych.

Wyniki nauczania:

  • Zwiększenie osiągnięć uczniów – odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności.
  • Poprawiły się wyniki nauczania.
  • Brak ocen niedostatecznych na koniec roku.
  • Uczniowie nauczyli się więcej, inaczej patrzą na to, czego się uczą.
  • Uczniowie chętniej poprawiają swoją pracę.
  • Duża poprawa u moich uczniów. Stali się bardziej otwarci na nowości, ich zeszyty są spersonalizowane).
  • Uczniowie nauczyli się o wiele więcej, ponieważ szukali nowych zadań, nowych rozwiązań, ciekawostek.