KURS MATEMATYKA I KLASA (edukacja wczesnoszkolna)


Kurs internetowy „Matematyka I klasa” to moduły poświęcone temu, jak w wartościowy edukacyjnie, twórczy i angażujący sposób kształtować rozumienie matematyki u uczniów klas I-III. 

 

 

Kurs jest skierowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy rozpoczynają pracę w szkole, lub chcą zmienić i wzbogacić swój warsztat pracy.

 

W świadomości wielu osób dominuje przekonanie, że matematyka to przede wszystkim liczenie i doskonaleniu tych umiejętności powinno głównie służyć nauczanie w klasach 1-3.

Tymczasem, żaden matematyk nie powie, że matematyka to liczenie. Matematyka to rozmawianie, dowodzenie, wnioskowanie, doświadczanie, rozwiązywanie problemów itp.

Takim aktywnościom sprzyjają zadania w parach, małych grupach, czasami też zabawy z całą klasą. Tylko wtedy uczniowie mają szansę doświadczać, wchodzić w role oraz matematyzować sytuacje, w których uczestniczyli.

 

Zaproponowane w kursie tematy i towarzyszące im propozycje metod, aktywności i zadań mają zachęcić nauczycieli i nauczycielki do tworzenia przestrzeni z uczniami do rozmowy o zauważonych prawidłowościach i strukturach.

Zaletą kursu jest też to, że za każdym razem punktem wyjścia jest doświadczenie ucznia - niezależnie od tego, czy w danej aktywności dodajemy, odejmuje, mnożymy, dzielimy czy rozwiązujemy zadania tekstowe. Proponujemy taką konstrukcję zadań i aktywności, by uczniowie zaczynali od sensu, a dopiero potem formalizowali swoje spostrzeżenia za pomocą zapisu symbolicznego.

Dużo kłopotów z matematyką oraz późniejszymi trudnościami z matematyką uczniów i uczennic bierze się z braku rzeczywistego rozumienia, czym się zajmujemy na matematyce: uczenie się algorytmów, odtwarzanie ich, bez refleksji nie sprzyja takiemu rozumieniu.

 

W kursie poza wiedzą teoretyczną nauczyciele otrzymają dużą porcję praktycznych ćwiczeń (sprawdzonych przez praktyków - autorkami są nauczycielki w klasach 1-3), które sprawdzą się w grupach o różnych poziomach umiejętności matematycznych. 

 

Cele kursu:

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych i myślenia matematycznego u uczniów
 • Zapoznanie z zasadami planowania i realizacji zajęć z obszaru edukacji matematycznej w duchu konstruktywizmu edukacyjnego
 • Prezentacja prostych narzędzi (metod, zasobów i aktywności, także internetowych) wspierających edukację matematyczną w klasach I-III 

 

 

Rekrutacja do kursu. Zapisz się już dziś! 

 

 

 

 

Kurs składa się z sześciu modułów:

 

 • Moduł 1 i 2:  Między uczeniem a rozwijaniem rozumienia

  W dwóch pierwszych modułach powiemy o tym, co składa się na umiejętność rozumienia matematyki  i co na ten temat mówią badania i literatura. Zastanowimy się wspólnie, jaka jest różnica pomiędzy uczeniem matematyki a kształtowaniem jej rozumienia.Przyjrzymy się samodzielnemu konstruowaniu przez naszych uczniów strategii rozwiązywania zadań oraz postawom nauczyciela, które decydują o jakości edukacji matematycznej. Zaprezentujemy kilka pomysłów na wartościowe aktywności matematyczne w duchu konstruktywizmu.

   
 • Moduł 3: Matematyka we współdziałaniu, nie tylko w ławce

  W tym module zajmować się będziemy propozycjami ćwiczeń i aktywnościami matematycznymi organizowanymi nie tylko w ławce, ale z wykorzystaniem całej przestrzeni klasy. Punktem wspólnym dla każdej aktywności będzie to, że uczniowie będą pracować w zespołach – do takiej formy pracy namawiamy, bez względu na to, jakimi zagadnieniami matematycznymi planujemy się zająć.Podobnie jak w poprzednim module ważnym elementem aktywności dzieci będzie też rozmowa matematyczna. Podzielimy proponowane aktywności na te, które mogą mieć charakter: aktywności problemowych, tworzących przestrzeń do stawiania pytań i poszukiwania prawidłowości  oraz takich, które są „słupkami” w ruchu, motywującymi dzieci do pracy. Zastanowimy się, co zrobić by te drugie zbliżały się swoim charakterem i skutecznością do tych pierwszych.
 • Moduł 4: Wykorzystanie gier w edukacji matematycznej

  W module IV zajmować się będziemy zagadnieniem wykorzystania gier planszowych w edukacji matematycznej. Pisząc gry planszowe mamy na myśli nie tylko gry z wykorzystaniem różnego rodzaju plansz, ale również gry z wykorzystaniem kart, kostek i innych materiałów. Zastanowimy się nad tym: czy i jakie wartości edukacyjne mogą wnieść gry do edukacji matematycznej; jeśli je stosować to kiedy i w jakim kontekście edukacyjnym. Zaprezentujemy kilka przykładów wartościowych gier planszowych, wskazując jednocześnie celowość ich zastosowania. Pokażemy, jak dalej pracować na lekcji po graniu, by wykorzystać w pełni edukacyjne walory gry.

   
 • nowy  Moduł 5: O podstawie programowej w edukacji matematycznej w klasach 1-3

  W module poświęconym podstawie programowej przyjrzymy się refleksyjnie i uważnie tym zapisom, które dotyczą edukacji matematycznej w klasach I-III. Będzie on szansą na to, by spojrzeć na wspomniane zapisy perspektywą ucznia: jakie aktywności proponuje podstawa programowa dzieciom, jakie stwarza im warunki do uprawiania matematyki oraz optyką nauczyciela: jakie umiejętności i kompetencje matematyczne uczniowie kończący III klasę muszą osiągnąć, jaką przestrzeń do stosowania różnorodnych metod nauczania stwarza nam podstawa programowa. 

   
 • nowy  Moduł 6: Geometria w klasach 1-3

  Moduł poświęcony geometrii w klasach I-III, to przestrzeń gdzie bliżej przyjrzymy się zagadnieniom i pojęciom matematycznym, które służą kształtowaniu intuicji geometrycznej dzieci. Powszechne praktyki edukacyjne zestawimy z propozycją konkretnych zadań i problemów, które wspierać mogą uczniów w budowaniu rozumienia pojęć geometrycznych. 

 

 

 

Dlaczego warto? Poznaj opinie uczestników
 
Pomimo wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi nieustannie poszukuję ciekawych i skutecznych metod i form pracy. Kurs nie tylko dostarczył mi nowych rozwiązań, ale przypomniał również te, o których zapomniałam lub dawno z nich nie korzystałam.
 
Kurs wskazał mi nowe możliwości do pracy z uczniem np. przykłady wykorzystania domina, czy kostek do gry. Szczególnie zaś moją uwagę przykuły „Rozmowy o liczbach”, które stanowią doskonałą okazję do tworzenia i prezentowania przez uczniów własnych strategii rozwiązań.
 
Doceniłam to, że warto po każdej aktywności, wykonać z dziećmi ewaluację. Odbyć ,,matematyczną dyskusję", możne się z niej wiele dowiedzieć. To świetna informacja zwrotna od dzieci dla nauczyciela.
 
Każda z proponowanych inspiracji była wartościowa. Organizowała inną przestrzen na lekcji, angażowała uczniów, aktywizowała ich. Dawała więc szanse na sukces matematyczny.
 
Kurs zainspirował mnie do zmiany metod pracy na zajęciach edukaji matematycznej. Uwierzyłam, że podręczniki i ćwiczenia do matematyki można zastapić zupełnie innymi formami pracy.
 
Udział w kursie utwiedził mnie w tym, że konkret i manipulacja są bardzo ważnym elementem pracy z małymi dziećmi. Zachwyciła mnie "Rozmowa o liczbach" - już widzę, jakie to daje efekty.
 
Inny sposób nauczania nie tylko uczy, ale także pole do świetnej zabawy. Ponadto wszyscy uczniowie mają szansę nie czuć się gorsi, zobaczyć, że coś potrafią, udowodnić to samym sobie. Możliwość doświadczania matematyki jest bezcenna.
 

 

 Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji mBanku