Nabór do nowych edycji kursów OK Zeszyt


OK zeszyt przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli uczących w szkołach, chcących w sposób praktyczny wzbogacić swój warsztat pracy o elementy oceniania kształtującego (OK). Nie muszą oni już znać Oceniania Kształtującego ani zasad OK zeszytu. Mogą zacząć od początku i praktycznie poznawać go podczas kursu pod dobrą merytoryczną opieką. Jeśli już czytali o OK, będą mogli uporządkować wiedzę i zastosować ją od razu praktycznie w swojej szkole. Z naszych trzyletnich doświadczeń wynika, że to najlepszy sposób do wprowadzenia OK w swojej pracy oraz do zainteresowania nim także innych nauczycieli w szkole. To po prostu DZIAŁA!

 

Rozpoczęliśmy rekrutację do dwóch kursów: