OK zeszyt w szkole


 

OK zeszyt w szkole

 

Szkolenie przeznaczone jest dla szkół, które nie stosują w dużym zakresie oceniania kształtującego, ale chciałyby je wykorzystać do prowadzenia zeszytu uczniowskiego. Pomysł OK zeszytu polega na wykorzystaniu oceniania kształtującego do pracy z zeszytem ucznia i budowania partnerstwa pomiędzy nauczycielem i uczniem w uczeniu się i nauczaniu.

 

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 4 godziny zegarowe.

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

 

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

 

Opis szkolenia:

Uczestnicy w czasie szkolenia będą prowadzić OK zeszyt i w praktyce poznają jego zasady. Zaplanują swój własny OK zeszyt, który zaproponują uczniom. 

 

Cel szkolenia: Przygotowanie do pracy z OK zeszytem. 

Zakładane efekty szkolenia:

Po szkoleniu zakładamy, że uczestnicy:

  • będą umieli odpowiedzieć na pytanie: Po co OK zeszyt?,
  • zdecydują, jakie składniki OK zeszytu są korzystne dla ich uczniów i będą potrafili uzasadnić, dlaczego one pomagają uczniowi się uczyć, 
  • zaplanują pierwsze kroki w pracy z OK zeszytem,
  • zdecydują, jaka forma OK zeszytu byłaby najbardziej korzystna dla ich uczniów,
  • będą potrafili wyjaśnić, czym różni się OK zeszyt od zwykłego zeszytu.

 

Poruszane zagadnienia:

  • Komu i po co potrzebny jest OK zeszyt?
  • Co powinno znaleźć się w OK zeszycie, aby pomagał uczniowi się uczyć?
  • Co warto zrobić przed i na początku wprowadzania OK zeszytu?
  • Jaka forma OK zeszytu będzie najkorzystniejsza dla moich uczniów?
  • Czym różni się OK zeszyt od zwykłego zeszytu uczniowskiego? 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy będą prowadzić swój własny OK zeszyt, będą wklejać materiały, rysować mapy myśli, oceniać się koleżeńsko i dokonywać samooceny. Wymagana jest aktywność uczestników i zgoda na bycie przez czas warsztatu w roli uczniów prowadzących OK zeszyt.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy mogą rozpocząć pracę z OK zeszytem i są przygotowani do przedstawienia propozycji uczniom i ewentualnie ich rodzicom. Trener wysyła dyrektorowi szkoły informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności prowadzący w swojej praktyce szkolnej OK zeszyty.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1450 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

2000 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

2200 zł

 

 

Opłaty zawierają koszty: szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.