OK zeszyt w szkole okejowej


Szkolenie kierujemy do szkół, które już pracują lub próbują pracować z ocenianiem kształtującym, przeszły szkolenia z oceniania kształtującego i chciałyby się w nim doskonalić.

Celem szkolenia jest zachęcenie nauczycieli do prowadzenia OK zeszytu własnego pomysłu. W czasie szkolenia korzystamy ze strategii oceniania kształtującego i wspólnie planujemy, jak je wykorzystać w OK zeszycie.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 4 godziny zegarowe.

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

 

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jednodniowego lub dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

 

Opis szkolenia:

Uczestnicy w czasie szkolenia będą planować, jak wykorzystać strategie oceniania kształtującego do planowania i prowadzenia OK zeszytu.

 

Cel szkolenia: Zachęcić nauczycieli pracujących z ocenianiem kształtującym do prowadzenia OK zeszytu ze swoimi uczniami.

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnik wie:,

  • czemu służy OK zeszyt i jak wykorzystywane jest w nim ocenianie kształtujące
  • jakie mogą wyniknąć dla uczniów korzyści z prowadzenia OK zeszytu
  • jakie mogą wyniknąć dla nauczyciela korzyści z prowadzenia z uczniami OK zeszytów

Uczestnik planuje zawartość OK zeszytu i sposób jego wprowadzenia.

 

Poruszane zagadnienia:

  • Dlaczego OK zeszyt pomaga uczniom się uczyć?
  • Dlaczego OK zeszyt buduje partnerstwo pomiędzy nauczycielem i uczniami?
  • Jak wykorzystać OK zeszyt do budowania strategii OK?
  • Co powinno znaleźć się w OK zeszycie, aby pomagał uczniowi się uczyć?
  • Co warto zrobić przed i na począt6ku wprowadzając OK zeszyt?
  • Jak można wspólnie w gronie pedagogicznym pracować z OK zeszytem?

Stosowane metody pracy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników. Szkoleniu towarzyszy zeszyt, w którym uczestnicy mają wszystkie potrzebne materiały.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy mogą rozpocząć pracę z OK zeszytem i są przygotowani do przedstawienia propozycji uczniom i ewentualnie ich rodzicom. Planują również wspólną pracę szkoły z wykorzystaniem OK zeszytu.

Trener wysyła dyrektorowi szkoły informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności prowadzący w swojej praktyce szkolnej OK zeszyty.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1450 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

2000 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

2200 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.