Ok zeszyt w szkole - szkolenie online


Cele szkolenia:  

Szkolenie przeznaczone jest dla szkół, które chciałaby poznać założenia OK zeszytu oraz wprowadzić je do swojej praktyki szkolnej. Występuje w dwóch wersjach, tzn. w wersji dla szkół, które nie stosują w dużym zakresie oceniania kształtującego i poprzez OK zeszyt chciałyby rozpocząć stosowanie OK w szkole oraz w wersji dla tych szkół, które już znają ocenianie kształtujące i poprzez OK zeszyt chciałyby pogłębić stosowanie OK w codziennej praktyce. Podczas rozmowy wstępnej trener ustala i uzgadnia, którą z wersji  warto jest szkole zaproponować.

 

Przed szkoleniem:

Uczestnicy otrzymują wstępny materiał edukacyjny związany z tematem szkolenia.

 

Przebieg szkolenia:

Uczestnicy podczas szkolenia zapoznają się z ideą i najważniejszymi założeniami pracy z OK zeszytem. Dowiadują się czym różni się OK zeszyt od zwykłego zeszytu i czy każdy zeszyt, wykorzystujący założenia OK można nazwać OK zeszytem. Pracując w grupach poznają z jakich elementów składa się OK zeszyt oraz jakie korzyści mogą mieć z prowadzenia OK zeszytów uczniowie, rodzice oraz a także nauczyciele. Podczas szkolenia uczestnicy poznają wiele dobrych praktyk i przykładów OK zeszytów prowadzonych przez innych nauczycieli. Końcowym etapem jest planowanie własnej pracy z OK zeszytem.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się na platformie zoom z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczestnicy mogą otrzymać pomoc w wykorzystaniu technologii TIK przed i w trakcie szkolenia.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnicy będą umieli:

  1. Wyjaśnić, czym różni się OK zeszyt od zwykłego zeszytu;
  2. Wymienić, jakie elementy oceniania kształtującego znajdują się w OK zeszycie;
  3. Uzasadnić, jak elementy OK zastosowane w OK zeszycie pomagają się uczyć;
  4. Zaplanować pierwsze kroki w pracy z OK zeszytem.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

 

 Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe (15 minut przed spotkaniem możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia).

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają: imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały opracowane podczas szkolenia.

 

Opłaty za szkolenie:

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy