Zeszyt OK


 

Co to jest OK zeszyt? Jest to prowadzony przez ucznia zeszyt zawierający jego prace i informacje nauczyciela. Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i uczeniu.

 

Jak się zgłosić na kurs?  Zgłoszenia do II edycji programu przyjmujemy za pomocą formularza

 

Czy trzeba już znać ocenianie kształtujące? Nie jest konieczna na wstępie znajomość oceniania kształtującego przez uczestników kursu. Praca z OK zeszytem jest sposobem na poznanie, doświadczanie i wybranie przez nauczyciela narzędzi oceniania kształtującego i dopasowanie ich do potrzeb nauczanego przedmiotu.

 

Dlaczego? Po bardzo zachęcających doświadczeniach tego roku, gdy samozwańcza grupa nauczycieli wymieniała się doświadczeniami na Facebooku w grupie – OKzeszyt zauważyliśmy, że prowadzenie nauczania z pomocą OK zeszytu jest bardzo korzystne dla nauczycieli i ich uczniów. Poprawia nauczanie i uczenie się poprzez jego dobre zorganizowanie. Powstały ciekawe portfolia prezentujące uczenie się uczniów. Zdobyliśmy wiele doświadczeń i możemy się nimi teraz podzielić.

 

Kogo zapraszamy? Każdego nauczyciela z każdego przedmiotu i na każdym poziomie i z dowolnym stażem pracy.

 

Gdzie można znaleźć więcej informacji o OK zeszytach? W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 kilkuset nauczycieli eksperymentowało z prowadzeniem OK zeszytu. Koncepcja OK zeszytu i olbrzymi zasób doświadczeń nauczycieli jest przedstawiony na blogach: https://osswiata.pl/okzeszyt/ oraz https://okblogi.ceo.org.pl/przedmiotowe-miedzyprzedmiotowe/.

 

Jak wygląda kurs?: Uczestnicy pracują w grupach nauczycieli tego samego przedmiotu. Kurs jest prowadzony na specjalnej platformie internetowej z wykorzystaniem portalu społecznościowego. Dodatkowo uczestnicy mogą wziąć udział w organizowanych regionalnie spotkaniach nauczycieli przedmiotowców oraz webinariach.

 

 

Kurs składa się z 6 modułów, w trakcie, których uczestnicy zapoznają się z przedstawionym materiałem pomocniczym, planują działania i przeprowadzają je w swoich klasach szkolnych. Główna aktywność uczestników w kursie polega na dzieleniu się materiałami, zdjęciami i doświadczeniami w grupach nauczycieli uczących tego samego przedmiotu. Każdy z uczestników będzie miał opiekuna-konsultanta (tzw. Okejkę). Będą nimi doświadczeni nauczyciele, którzy sami pracowali już z OK zeszytem i zostali przygotowani do pełnienia tej roli.

I edycja kursu trwa od października 2016 do czerwca 2017.

II edycja rozpoczyna się w maju 2017 i będzie trwała do lutego 2018.

 

Jaki jest koszt?: Koszt udziału uczestnika w programie OK zeszyt to 450 zł. Możliwość płatności w dwóch ratach: po rozpoczęciu kursu, do końca czerwca 2017 (200 zł) i w listopadzie 2017 roku (250 zł)Uczestnikom przysługuje zniżka, jeśli ich szkoła w latach 2016-2017 brała udział w Klubie SUS. Opłata po zniżce wynosi 250 zł od uczestnika. Zniżka udzielana jest na podstawie indywidualnej prośby uczestnika wysłanej w mailu oraz weryfikacji nazwy szkoły w bazie szkół Klubu SUS. Uczestnicy i klasy, z którymi pracowali nauczyciele, otrzymają zaświadczenie - dyplom uznania za rok nowatorskiej pracy z OK zeszytem.

 

Kurs OK zeszyt nie jest częścią Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI).