Zeszyt OK


 

Co to jest OK zeszyt? Jest to prowadzony przez ucznia zeszyt zawierający jego prace i informacje nauczyciela. Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i uczeniu.

 

Jak się zgłosić na kurs?  Zgłoszenia do programu przyjmujemy za pomocą formularza

 

Czy trzeba już znać ocenianie kształtujące? Nie jest konieczna na wstępie znajomość oceniania kształtującego przez uczestników kursu. Praca z OK zeszytem jest sposobem na poznanie, doświadczanie i wybranie przez nauczyciela narzędzi oceniania kształtującego i dopasowanie ich do potrzeb nauczanego przedmiotu.

 

Dlaczego? Po bardzo zachęcających doświadczeniach tego roku, gdy samozwańcza grupa nauczycieli wymieniała się doświadczeniami na Facebooku w grupie – OKzeszyt zauważyliśmy, że prowadzenie nauczania z pomocą OK zeszytu jest bardzo korzystne dla nauczycieli i ich uczniów. Poprawia nauczanie i uczenie się poprzez jego dobre zorganizowanie. Powstały ciekawe portfolia prezentujące uczenie się uczniów. Zdobyliśmy wiele doświadczeń i możemy się nimi teraz podzielić.

 

Kogo zapraszamy? Każdego nauczyciele z każdego przedmiotu i na każdym poziomie i z dowolnym stażem pracy. Po raz pierwszy zapraszamy też nauczycieli bibliotekarzy i nauczycielki i nauczycieli przedszkoli prowadzących klasy zerowe.

 

Gdzie można znaleźć więcej informacji o OK zeszytach? W roku szkolnym 2015/2016 kilkuset nauczycieli eksperymentowało z prowadzeniem OK zeszytu. Koncepcja OK zeszytu i olbrzymi zasób doświadczeń nauczycieli jest przedstawiony na blogu: https://osswiata.pl/okzeszyt/.

 

Jak będzie wyglądał kurs?: Pracować będziemy w grupach nauczycieli tego samego przedmiotu. Kurs będzie prowadzony na specjalnej platformie internetowej i prawdopodobnie z wykorzystaniem portalu społecznościowego i platformy blogowej  (możliwość wypowiadania się na blogu jest możliwa tylko dzięki posiadaniu konta pocztowego) oraz webinariów. Nad formą tych rozwiązań jeszcze pracujemy. Dodatkowo (do wyboru) uczestnicy będą mogli wziąć udział w organizowanych regionalnie konferencjach konsultacyjnych lub w webinariach.

 

Kurs będzie miał kilka modułów, w trakcie, których uczestnicy zapoznają się z przedstawionym materiałem pomocniczym, zaplanują działania i przeprowadzą je w swojej klasie szkolnej. Głowna aktywność uczestników w kursie polegać będzie na dzieleniu się materiałami, zdjęciami i doświadczeniami w grupach nauczycieli uczących tego samego przedmiotu.  

Każdy z uczestników będzie miał opiekuna-konsultanta (O-K). Będą nimi doświadczeni nauczyciele, którzy sami pracowali już z OK zeszytem i zostali przygotowani do pełnienia tej roli.

Kurs planujemy rozpocząć w październiku. Początkowe moduły dotyczyć będą przygotowań i planów związanych z prowadzeniem OK zeszytu. Od drugiego semestru uczestnicy rozpoczną pracy z OK zeszytem w klasach szkolnych. 

 

Koszt?: Całoroczny kurs internetowy, udział w webinariach i konferencjach konsultacyjnych kosztować będzie 350 zł. Płatne w dwóch ratach: po rozpoczęciu kursu, w połowie października 2016 (175 zł) i w lutym 2017 roku (175 zł)W przypadku zgłoszenia 4 i więcej nauczycieli z jednej szkoły, koszt udziału wynosi 275 zł za każdego nauczyciela.

Kurs skończy się w czerwcu 2017 roku, uczestnicy i klasy, (z którymi pracowali nauczyciele) otrzymają zaświadczenie - dyplom uznania za rok nowatorskiej pracy z OK zeszytem.

Kurs OK zeszyt nie jest częścią Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI).