Zeszyt OK


Uwaga! REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ 1 MARCA 2018 roku. 
Na tej stronie podamy szczegóły organizacyjne uczestnictwa w kursie. Zapisy przez formularz zgłoszeniowy.
 
Co to jest OK zeszyt?
Jest to prowadzony przez ucznia zeszyt zawierający jego prace i informacje nauczyciela. Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i buduje partnerstwo pomiędzy nauczycielem i uczniami.
 

Jak się zgłosić na kurs? 

Zgłoszenia do III edycji programu przyjmujemy za pomocą formularza (będzie aktywny od 1 marca 2018 roku)

 

Czy trzeba już znać ocenianie kształtujące?

Nie jest konieczna na wstępie znajomość oceniania kształtującego przez uczestników kursu. Praca z OK zeszytem jest sposobem na poznanie, doświadczanie i wybranie przez nauczyciela narzędzi oceniania kształtującego i dopasowanie ich do potrzeb nauczanego przedmiotu.

 

Dlaczego warto?

Po bardzo zachęcających doświadczeniach z poprzednich edycji OK zeszyt, zauważyliśmy, że prowadzenie nauczania z pomocą OK zeszytu jest bardzo korzystne dla nauczycieli i ich uczniów. Poprawia nauczanie i uczenie się poprzez jego dobre zorganizowanie. Powstały ciekawe portfolia prezentujące uczenie się uczniów. Zdobyliśmy wiele doświadczeń i możemy się nimi teraz podzielić. Doświadczenia II edycji kursu potwierdzają nasze obserwacje, obecnie zapraszamy do III edycji kursu.

 

Kogo zapraszamy?

Każdego nauczyciela z każdego przedmiotu i na każdym poziomie i z dowolnym stażem pracy (pracujemy online w małych grupach przedmiotowych, kameralnie i na konkretnych przykładach).

 

Gdzie można znaleźć więcej informacji o OK zeszytach?

Od roku 2016 kilkuset nauczycieli  prowadzi OK zeszyt ze swoimi uczniami. Koncepcja OK zeszytu i olbrzymi zasób doświadczeń nauczycieli jest przedstawiony na blogach: https://osswiata.pl/okzeszyt/ oraz https://okblogi.ceo.org.pl/przedmiotowe-miedzyprzedmiotowe/.

O kursie. 

Uczestnicy pracują w grupach nauczycieli tego samego przedmiotu. Jest prowadzony na specjalnej platformie internetowej z wykorzystaniem portalu społecznościowego. 
Kurs składa się z 6 modułów. Kurs rozpoczynamy w maju przygotowaniem do rozpoczęcia pracy z OK zeszytem w klasie szkolnej od września 2018 roku. W kolejnych modułach kursu przedstawiamy praktyczne sposoby wykorzystania OK zeszystu do doskonalenia procesu uczenia się ucznia. Główna aktywność uczestników w kursie polega na dzieleniu się materiałami, zdjęciami i doświadczeniami w grupach nauczycieli uczących tego samego przedmiotu. Zaplanowano tez spotkanie regionalne, podczas którego jego uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniem z pracy z OK zeszytem ze swoimi uczniami.

Oprócz tego planujemy webinaria prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. Każdy uczestnik ma opiekuna-konsultanta, którego zadaniem jest pomoc w planowaniu i prowadzeniu OK zeszytu. Będą nimi doświadczeni nauczyciele, którzy sami pracowali już z OK zeszytem i zostali przygotowani do pełnienia tej roli.

Terminarz


III edycja rozpocznie się w maju, rekrutację rozpoczynamy 1 marca. Potrwa do lutego 2019 roku.

 

Jaki jest koszt kursu w III edycji?

Koszt udziału uczestnika w III edycji programu OK zeszyt wynosi 450 zł.

Będzie możliwość płatności w dwóch ratach:

I rata -  300 zł  przy zapisie na kurs  (marzec - maj)

II rata - 150 zł do 15 października 2018 

Po zapłaceniu całości lub pierwszej raty uczestnicy otrzymują login i uprawnienia do kursu.

Szczegóły organizacyjne podamy 1 marca 2018 roku.

 

Informacje dodatkowe:

Kurs OK zeszyt nie jest częścią Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI).

I edycja kursu OK zeszyt trwała od października 2016 do czerwca 2017.

II edycja kursu OK zeszyt rozpoczęła się w maju 2017 i będzie trwała do końca lutego 2018.