Jak się zgłosić?

Zgłoszenia szkół do Całościowego rozwoju szkoły przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny w okresie naboru.

Całościowy rozwój szkoły – etap podstawowy

Rekrutacja do kolejnych edycji etapu podstawowego rozpoczyna się co roku w październiku/listopadzie i trwa dwa miesiące. W każdej edycji przyjmowanych jest około 30 placówek – decydują kryteria i kolejność zgłoszeń. 

Kryteria naboru

Do działania mogą zgłaszać się wszystkie szkoły, lecz z powodu ograniczonej liczby miejsc, pierwszeństwo kwalifikacji będą miały szkoły, które spełnią poniższe kryteria (decyduje kolejność zgłoszeń):

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naboru do bieżącej edycji Całościowego rozwoju szkoły – etap podstawowy, zapraszamy do kontaktu z zespołem. W okresie pandemii preferujemy kontakt mailowy, gdyż w biurze pracujemy rotacyjnie.

Całościowy rozwój szkoły – etap zaawansowany

Rekrutacja do kolejnych edycji etapu zaawansowanego (CRS 2) rozpoczyna się co roku w marcu/kwietniu i trwa dwa miesiące. W każdej edycji przyjmowanych jest do 15 placówek – decydują kryteria i kolejność zgłoszeń.

Kryteria naboru

Do udziału w działaniu zapraszamy szkoły, które ukończyły kurs „Lider OK w szkole” lub Całościowy rozwój szkoły – etap podstawowy, lecz z powodu ograniczonej liczby miejsc, pierwszeństwo kwalifikacji będą miały szkoły, które spełnią poniższe kryteria (decyduje kolejność zgłoszeń):

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naboru do bieżącej edycji Całościowego rozwoju szkoły – etap zaawansowany, zapraszamy do kontaktu z zespołem. W okresie pandemii preferujemy kontakt mailowy, gdyż w biurze pracujemy rotacyjnie.