Program wsparcia – etap podstawowy

Uczestnicy i uczestniczki (nauczyciele i dyrektor) w ramach dwuletniego działania Całościowy rozwój szkoły – etap podstawowy biorą udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach oraz kursach internetowych.

DYREKTORZY

Konferencja inauguracyjna dla dyrektorów

Konferencja półmetkowa dla dyrektorów

Spotkania online grupy pomocnych dyrektorów (GPD)

LIDERZY

Konferencja inauguracyjna dla liderów

Spotkania online grupy pomocnych liderów (GPL)

Konferencja półmetkowa dla liderów

RADA PEDAGOGICZNA

Spotkania z asystentką/asystentem szkoły

Kurs internetowy

Warsztat dla rady pedagogicznej „Podstawy oceniania kształtującego”

Warsztat dla rady pedagogicznej „Lekcja sprzyjająca uczeniu się”

Warsztat dla rady pedagogicznej „Zadanie edukacyjne”

Warsztat dla rady pedagogicznej „Informacja zwrotna” cz. 1 i 2

Warsztat dla rady pedagogicznej „Spotkanie podsumowujące w szkole i przyznanie tytułu Szkoły Uczącej Się”