Etap podstawowy

W trakcie dwóch lat trwania programu, nauczyciele i dyrektorzy, biorą udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach oraz kursach internetowych.

DLA DYREKTORÓW

Cel szkolenia: przygotowanie dyrektora do wprowadzenia w swojej szkole zmiany.
Czas trwania: 3 dni
Miejsce: ośrodek szkoleniowy w Warszawie lub okolicy.

Cel szkolenia: wymiana doświadczeń oraz inspiracji w zakresie wdrażania oceniania kształtującego w szkołach.
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: ośrodek szkoleniowy w Warszawie lub okolicy.

Cel szkolenia: podsumowanie procesu zmiany oraz wymiana doświadczeń dająca inspirację do dalszej pracy.
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: ośrodek szkoleniowy w Warszawie lub okolicy.

Spotkania online dyrektorów szkół ( tzw. Grupy Pomocnych Dyrektorów)
Cel spotkań: wsparcie dyrektorów we wprowadzaniu oceniania kształtującego w ich szkołach na poszczególnych etapach programu. 

DLA NAUCZYCIELI - LIDERÓW

Cel szkolenia:

    • poznanie struktury działania programu oraz roli, jaką mają w nim pełnić;
    • planowanie lekcji z elementami oceniania kształtującego oraz przygotowanie się do jej przeprowadzenia.;
    • przygotowanie się do facylitowania spotkań z nauczycielami w szkole.

Czas trwania: 2 dni
Miejsce: ośrodek szkoleniowy w Warszawie lub okolicy.

Spotkania online liderów szkół z asystentami szkół (tzw. Grupy Pomocnych Liderów)

Cel spotkań: 
wymiana doświadczeń oraz wsparcie liderów we wprowadzaniu oceniania kształtującego i budowania współpracy z nauczycielami w ich szkołach.

 

Cel szkolenia: wymiana dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniami i wspólne szukanie pomysłów, jak rozwiązywać trudności.
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: ośrodek szkoleniowy w Warszawie lub okolicy.

DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Spotkania z asystentką/asystentem szkoły

Kurs internetowy

I Warsztat - Podstawy oceniania kształtującego

II Warsztat - Lekcja sprzyjająca uczeniu się

III Warsztat - Zadanie edukacyjne

IV i V Warsztaty - Informacja zwrotna cz. 1 i cz. 2

VI Warsztat podsumowujący - przyznanie tytułu
"Szkoły uczącej się”