Program wsparcia – etap zaawansowany

Uczestnicy i uczestniczki (nauczyciele i dyrektor) w ramach dwuletniego Całościowego rozwoju szkoły – etap zaawansowany biorą udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach regionalnych oraz kursach internetowych.

DYREKTORZY

Konferencja inauguracyjna dla dyrektorów

Konferencja półmetkowa dla dyrektorów

Konferencja podsumowująca dla dyrektorów

Spotkania online Grupy Pomocnych Dyrektorów (GPD)

LIDERZY

Szkolenie inauguracyjne dla liderów grup PP

Spotkania z asystentką/asystentem szkoły

Szkolenie półmetkowe dla liderów

Spotkania online Grupy Pomocnych Liderów (GPL)

RADA PEDAGOGICZNA

Kurs internetowy

Warsztaty „OK zeszyt” lub inne wybrane z oferty warsztatów Szkoły uczącej się

„OK-obserwacja w szkole”

Wewnątrzszkolna konferencja upowszechniająca

LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ

Konferencja upowszechniająca i przyznanie tytułu Szkoły uczącej się