Informacje organizacyjne

Do udziału w warsztatach „Szkoły uczącej się” zapraszamy rady pedagogiczne ze wszystkich typów i poziomów szkół. W naszej całorocznej ofercie posiadamy warsztaty stacjonarne i warsztaty online.

Po zapoznaniu się z ofertą warsztatów i wybraniu tematu, należy wypełnić formularz zamówienia, a następnie przesłać go do nas.

Najczęściej zadawane pytania

Z jakim wyprzedzeniem warto zamówić szkolenie?

Ze względów organizacyjnych rekomendujemy składanie zamówień z miesięcznym wyprzedzeniem.

Czy warsztat może odbyć się w terminie, który wskaże zamawiający ?

Przy składaniu zamówienia warto wskazać w formularzu (w polu „Uwagi”) dogodny dla szkoły termin oraz godzinę rozpoczęcia warsztatu.

Jak liczna może być grupa warsztatowa?

W warsztatach stacjonarnych może uczestniczyć maksymalnie 30 osób, w warsztatach online – 25 osób.  Jeżeli rada pedagogiczna liczy więcej niż 30 nauczycieli, możemy przeprowadzić równolegle warsztaty dla dwóch grup tego samego dnia.

Gdzie odbywają się warsztaty stacjonarne?

Warsztaty stacjonarne odbywają się w szkole zamawiającego lub we wskazanym przez zamawiającego miejscu.

Na jakiej platformie odbywają się warsztaty online?

Warsztaty online odbywają się na platformie Zoom. Jeśli zajdzie taka potrzeba, na 15 minut przed rozpoczęciem warsztatu można uzyskać pomoc techniczną w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia.

Czy uczestnicy warsztatu otrzymają zaświadczenia?

Każdy uczestnik szkolenia po jego ukończeniu, tj. po potwierdzeniu zakończenia wskazanych aktywności w ramach danego szkolenia, pobiera zaświadczenie z systemu zapisy.ceo.org.pl. Zaświadczenie będzie dostępne do pobrania w ciągu 48 godzin od zakończenia szkolenia

Jak pobrać zaświadczenia?

Pobranie zaświadczeń po szkoleniu wymaga utworzenia przez Uczestnika indywidualnego konta w systemie zapisy.ceo.org.pl. o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora przed szkoleniem.

Czy trener skontaktuje się ze szkołą przed warsztatem?

Przed warsztatem trener kontaktuje się ze szkołą w celu ustalenia szczegółów związanych z organizacją i przebiegiem warsztatu. Po warsztacie dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną dotyczącą jego przebiegu.

Jaki jest koszt warsztatu?

Ceny warsztatów znajdują się w zakładce Opłaty i są uzależnione od wielkości szkoły. Cena obejmuje: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

Jak zamówić warsztat?

Informacje o tym, jak zamówić warsztat dla szkoły znajdują się w zakładce Jak zamówić? 

Kontakt w sprawie warsztatów: warsztaty@ceo.org.pl