Program wsparcia – Klub

Zaproszenie do Klubu SUS kierujemy indywidualnie do szkół, o których wiemy, że są gotowe włączyć się w jego społeczność i realizować postawione cele, w szczególności szkoły, które ukończyły działanie Całościowy rozwój szkoły, brały udział wcześniej w Klubie SUS lub innych działaniach w ramach SUS i CEO.

DYREKTORZY

Letnia Szkoła Dyrektorów SUS

Cykl spotkań zdalnych

SZKOLNI LIDERZY

Jesienne warsztaty Klubu SUS

Letnia Szkoła Laboratorium i Klubu SUS

Wsparcie zdalne asystentki konsultantki

NAUCZYCIELE

Warsztaty zdalne

Warsztaty dotyczące rozwoju umiejętności dydaktycznych, osobistych i społecznych, w szczególności w obszarach tematycznych rozwijanych w działaniu Laboratorium SUS:

Każdy z warsztatów będzie również okazją do dzielenia się doświadczeniami w gronie nauczycieli szkół w Klubie SUS. Przewidujemy w ciągu roku szkolnego od 6 do 8 półtoragodzinnych warsztatów zdalnych dla chętnych nauczycieli.