Program wsparcia – Klub

DLA NAUCZYCIELI

Oferta warsztatów dla nauczycieli

Nauczyciele ze szkół w Klubie SUS mogą korzystać ze:

Indywidualne konsultacje

Szkoła w Klubie SUS może skorzystać ze zdalnych konsultacji z doświadczoną trenerką-asystentką Szkoły uczącej się w sprawach:

DLA DYREKTORÓW

Letnia Szkoła Dyrektorów SUS

Dyrektora/dyrektor szkoły może wziąć udział w corocznej konferencji w gronie dyrektorów szkół związanych z działaniami Szkoły uczącej się dotyczącej zagadnień z obszaru przywództwa edukacyjnego i doskonalenia pracy szkół.

Indywidualny mentoring

W ramach udziału w Klubie SUS dyrektorka/dyrektor szkoły może skorzystać z dwóch godzinnych sesji z  doświadczoną mentorką/mentorem, które pomogą:

KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA W SZKOLE

Szkoły w Klubie mogą organizować u siebie konferencje upowszechniające wartościowe uczenie się uczniów oraz współpracę nauczycieli nad jego doskonaleniem. Otrzymują wsparcie doświadczonej trenerki-asystentki SUS na etapie przygotowań oraz podczas wydarzenia.  Konferencja jest zwieńczona nadaniem tytułu “Szkoły uczącej się”.