Opłaty


Poziom podstawowy CRS1 (cennik na lata 2020-2022)

Podane kwoty obejmują całość udziału szkoły w dwuletnim programie. Poniżej tabeli możliwe warianty harmonogramu wpłat.

Program współfinansowany przez PAFW. 

 

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 100 uczniów: 3600 zł
Szkoła, w której uczy się 101-200 uczniów: 4600 zł
Szkoła, w której uczy się 201-300 uczniów: 5800 zł
Szkoła, w której uczy się 301-400 uczniów: 6900 zł
Szkoła, w której uczy się 401-500 uczniów: 7700 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 500 uczniów: 8200 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 100 uczniów: 3960 zł
Szkoła, w której uczy się 101-200 uczniów: 5060 zł
Szkoła, w której uczy się 201-300 uczniów: 6380 zł
Szkoła, w której uczy się 301-400 uczniów: 7590 zł
Szkoła, w której uczy się 401-500 uczniów: 8470 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 500 uczniów: 9020 zł

 

* przez wielkość szkoły rozumie się liczbę uczniów klas 1-8 oraz dzieci przedszkolnych w momencie zapisywania się do programu.

 

Sposoby płatności:

Wariant I

I wpłata w terminie 15 grudnia 2019 w wysokości ½ opłaty za całość

II wpłata w terminie 15 grudnia 2020 w wysokości ½ opłaty za całość

Wariant II

I wpłata w terminie 31 marca 2020 w wysokości ½ opłaty za całość

II wpłata w terminie 31 marca 2021 w wysokości ½ opłaty za całość

Wariant III

I wpłata w terminie 15 grudnia 2019 w wysokości ¼ opłaty za całość

II wpłata w terminie 31 marca 2020 w wysokości ¼ opłaty za całość

III wpłata w terminie 15 grudnia 2020 w wysokości ¼ opłaty za całość

IV wpłata w terminie 31 marca 2021 w wysokości ¼ opłaty za całość

Wariant IV

I wpłata w terminie 15 grudnia 2019 w wysokości całości opłaty

Wariant V

I wpłata w terminie 31 marca 2020 w wysokości całości opłaty

Wariant VI - dla szkół zgłoszonych od maja 2020

I wpłata w terminie 15 grudnia 2020 w wysokości ½ opłaty za całość

II wpłata w terminie 31 marca 2021 w wysokości ½ opłaty za całość