Opłaty


Poziom podstawowy CRS1 edycja XIX (cennik na lata 2021-2023)

Podane kwoty obejmują całość udziału szkoły w dwuletnim programie. Poniżej tabeli możliwe warianty harmonogramu wpłat.

Program współfinansowany jest przez PAFW. 

 

 

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców:

 

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów: 4600 zł
Szkoła, w której uczy się 201-400 uczniów: 6000 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 400 uczniów: 7700 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców:

 

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów: 5500 zł
Szkoła, w której uczy się 201-400 uczniów: 6500 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 400 uczniów: 8500 zł

 

* przez wielkość szkoły rozumie się liczbę uczniów klas 1-8 oraz dzieci przedszkolnych w momencie zapisywania się do programu.

 

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI:

 

Wariant I

 • I wpłata w terminie 15 grudnia 2020 w wysokości ½ opłaty za całość
 • II wpłata w terminie 15 grudnia 2021 w wysokości ½ opłaty za całość

Wariant II

 • I wpłata w terminie 31 marca 2021 w wysokości ½ opłaty za całość
 • II wpłata w terminie 31 marca 2022 w wysokości ½ opłaty za całość

Wariant III

 • I wpłata w terminie 15 grudnia 2020 w wysokości ¼ opłaty za całość
 • II wpłata w terminie 31 marca 2021 w wysokości ¼ opłaty za całość
 • III wpłata w terminie 15 grudnia 2021 w wysokości ¼ opłaty za całość
 • IV wpłata w terminie 31 marca 2022 w wysokości ¼ opłaty za całość

Wariant IV

 • I wpłata w terminie 15 grudnia 2020 w wysokości całości opłaty

Wariant V

 • I wpłata w terminie 31 marca 2021 w wysokości całości opłaty

Wariant VI - dla szkół zgłoszonych po 01.02.2021

 • I wpłata w terminie 31 marca 2021 w wysokości ¼ opłaty za całość
 • II wpłata w terminie 15 grudnia 2021 w wysokości ¼ opłaty za całość
 • III wpłata w terminie 31 marca 2022 w wysokości ¼ opłaty za całość
 • IV wpłata w terminie 15 grudnia 2022 w wysokości ¼ opłaty za całość