Opłaty


 

Poziom zaawansowany - edycja XI (cennik na lata 2021-2023)

Podane kwoty obejmują całość udziału szkoły w dwuletnim programie.

 

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów: 5200 zł
Szkoła, w której uczy się 201-400 uczniów: 6400 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 400 uczniów 8700 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów: 6300 zł
Szkoła, w której uczy się 201-400 uczniów: 7200 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 400 uczniów: 9100 zł

 

Poziom zaawansowany - edycja IX i X (cennik na lata 2019-2021 oraz 2020-2022)

Podane kwoty obejmują całość udziału szkoły w dwuletnim programie.

Program współfinansowany przez PAFW. 

 

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 100 uczniów: 4300 zł
Szkoła, w której uczy się 101-200 uczniów: 5200 zł
Szkoła, w której uczy się 201-300 uczniów: 6300 zł
Szkoła, w której uczy się 301-400 uczniów: 7300 zł
Szkoła, w której uczy się 401-500 uczniów: 8200 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 500 uczniów: 8800 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 100 uczniów: 5500 zł
Szkoła, w której uczy się 101-200 uczniów: 6300 zł
Szkoła, w której uczy się 201-300 uczniów: 7300 zł
Szkoła, w której uczy się 301-400 uczniów: 8200 zł
Szkoła, w której uczy się 401-500 uczniów: 8900 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 500 uczniów: 9700 zł

 

 

* przez wielkość szkoły rozumie się liczbę uczniów klas 1-8 oraz dzieci przedszkolnych w momencie zapisywania się do programu.

 
Poza możliwością wnoszenia opłaty rocznej istnieje możliwość wniesienia całości opłaty za działanie lub rozłożenia jej na raty (więcej informacji w regulaminie).