Terminy


Poziom zaawansowany: 

 

Harmonogram wydarzeń dla X edycji CRS2 (2020 - 2022)

 

WYDARZENIE

TERMIN DLA X EDYCJI

Nabór X edycja

Rekrutacja została zakończona.

Konferencja inauguracyjna dla dyrektorów

11-13 sierpnia 2020 r. (3 dni)

 

Kurs internetowy

od października 2020 r. do czerwca 2022 r.

 

Warsztaty dla liderów

5-7 października 2020 r. (3 dni - II tury)

 

Warsztaty regionalne:

"OK zeszyt w szkole okejowej" 

"OK Obserwacja"

 

 

Pomiędzy sierpniem a październikiem 2020 r. (4 godziny)

Pomiędzy styczniem a marcem 2021 r. (5 godzin)

Konferencja półmetkowa dla dyrektorów

Konferencja półmetkowa dla liderów

 

maj/czerwca 2021 r. (2 dni)

 

września/październik 2021 r. (3 dni)

Wewnątrzszkolna konferencja upowszchniająca

Zewnątrzszkolna konferencja upowszechniająca i przyznanie Tytułu SUS

 

Pomiędzy październikiem a grudniem 2021 r. (6 godzin)

 

Pomiędzy styczniem a grudniem 2022 r.

Konferencja podsumowująca dla dyrektorów maj/czerwiec 2022 r. (2 dni)

 

 

 

STRUKTURA X EDYCJI CRS2 (2020 - 2022)

STRUKTURA XI EDYCJI CRS2 (2021-2023)