Terminy


Poziom podstawowy: Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się

 

WYDARZENIE

TERMIN

Nabór XVII edycja

(planowany harmonogram XVII edycji)

Nabór do XVII edycji od 22 października 2018.

Załóż konto w Społeczości CEO.
(konieczne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego).

Przejdź do formularza zgłoszeniowego.

1. Konferencja „Dyrektor - Lider zmiany”

Marzec 2019 (3 dni)

2. Warsztaty „Podstawy OK” I i II część

Czerwiec lub sierpień 2019 (4+4 godziny)

3. Kurs internetowy „Liderzy OK”

Rozpoczęcie 16 września 2019 (do grudzień 2020)

4. Warsztaty regionalne „Wdrażanie OK”

27 września 2019 (6 godzin)

5. Warsztaty „Informacja zwrotna”

Po feriach zimowych w roku 2020 (6 godzin)

6. Warsztaty „OK Zeszyt w szkole” NOWOŚĆ

Kwiecień-czerwiec 2020 (4 godziny)

7. Spotkanie dyrektorów „Dobre praktyki”

Czerwiec 2020 (2 dni)

8. Warsztaty regionalne „Pogłębianie OK”

Październik 2020 (6 godzin)

9. Warsztaty „Podsumowanie OK”

Grudzień 2020 lub styczeń 2021 (6 godzin)

Poziom zaawansowany: Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania

WYDARZENIE

TERMIN DLA VIII EDYCJI

Nabór VIII edycja

Nabór do VIII edycji (2018-2020) trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w okresie naboru przez https://spolecznosc.ceo.org.pl. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Martą Żukowską - koordynatorka działania tel. 0 22 622 00 89 wew. 207.

Konferencja inauguracyjna 24-26 maja 2018 r. (3 dni)
Kurs internetowy od października 2018 r. do czerwca 2020 r.
Warsztaty dla liderów 5-7 października 2018 r. (3 dni)

Warsztaty regionalne:

"OK zeszyt w szkole okejowej" 

"OK Obserwacja"

 

 

Pomiędzy sierpniem a październikiem 2018 r. (4 godziny)

Pomiędzy styczniem a marcem 2019 r. (5 godzin)

Konferencja półmetkowa dla dyrektorów

Konferencja półmetkowa dla liderów

 

4-5 czerwca 2019 r. (2 dni)

 

23-25 września  - I  tura i 25-27 września -  II tura (3 dni)

Wewnątrzszkolna konferencja upowszchniająca:

"Spacer edukacyjny. Przygotowanie do panelu"

 

Pomiędzy październikiem a grudniem 2019 r. (6 godzin)

Konferencja podsumowująca maj/czerwiec 2020 r. (2 dni)