Frajda dla miłośników Harry’ego Pottera. Dzieci przychodzą na lekcję przebrane za postaci z ukochanej książki. Dzielą się na mieszkańców domów w Hogwarcie. Reprezentanci wybierają pytania z banku pytań przygotowanego przez uczniów. Dzieci utrwalają sobie treść lektury, a przy tym dobrze się bawią.


W szkole działa kabaret uczniowski, w którym pracują zarówno dzieci zdolne, jak i te mające trudności w nauce. Uczniowie tworzą oprawę artystyczną imprez szkolnych, wspierają się wzajemnie. Piszą scenariusze swoich kabaretów i razem przygotowują występy.


Będąc na wycieczce czy u babci, uczeń zbiera informacje na temat miejscowości i okolicy. Po powrocie do szkoły dzieci opracowują swoje prezentacje w cyklu „Świadomie spędzam wolny czas”. Pomysł interdyscyplinarny, pogłębia wiedzę dziecka z wielu różnych dziedzin życia.


Szczególnie przydatne w pracy z uczniami okazały się umiejętności i metody poznane na kursie „Lider oceniania kształtującego w szkole”. Przede wszystkim takie elementy OK, jak: cele lekcji podawane w języku zrozumiałym dla ucznia, zdania podsumowujące, nacobezu i – zapewne najważniejsza – informacja zwrotna.


W konkursie interdyscyplinarnym na temat: „Twoja historia o ludzkiej życzliwości i bezinteresowności” uczniowie przygotowywali prace literackie lub plastyczne w wybranej przez siebie formie i technice. Konkurs sprowokował dzieci do twórczych wypowiedzi, z powodzeniem angażował i motywował do pracy i uczniów słabszych i bardzo dobrych.


W projekcie między przedmiotowym podzielono klasę na 4 grupy. Każda z grup przeprowadzała badania statystyczne. Uczniowie opracowywali i przeprowadzali ankiety wśród 200 uczniów klas drugich Gimnazjum. Dokonali podsumowania i prezentacji wyników w tabelach i diagramach. Na tej podstawie została przeprowadzona lekcja – uczniowie pracowali metodą meta planu. Dzielili się refleksją.


Nauczyciel uczy dzieci odpowiedzialności za ich własną naukę. Tłumaczy, że do obowiązków prowadzącego lekcję należy np. dokładnie wyjaśnienie tematu, ale do uczniów należy dokładne opanowanie umiejętności i sumienna, samodzielna praca. We Wrocławiu wypróbowano tę strategię na lekcjach informatyki


Opracowano Szkolny i Klasowe Kodeksy Zasad zawierające podstawowe normy obowiązujące wszystkich uczniów. Jest to wielka pomoc dla wychowawców i nauczycieli, którzy w każdej chwili, kiedy tylko istnieje taka potrzeba, mogą się do tych kodeksów odwołać.


Powstał kodeks, w którym uwzględniono zachowania uczniów nieakceptowane w szkole. Podpisali się pod nim uczniowie, rodzice i nauczyciele. Kodeks znacznie wyeliminował wśród uczniów agresję.

Strony