Informacje


Całościowy Rozwój Szkoły to propozycja dla szkół, które pragną w widoczny sposób zmienić kulturę swojej pracy.

Na poziomie podstawowym (Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się) szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. Po jego ukończeniu szkoła może kontynuować współpracę z działaniem CRS na poziomie zaawansowanym.

 

Rekrutacja do kolejnych edycji poziomu podstawowego (CRS1) rozpoczyna się każdego roku w październiku i trwa miesiąc. Zgłoszenia szkół przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na portalu Społeczność CEO w okresie naboru. W każdej edycji przyjmowanych jest około 40 placówek - decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do zapoznania się zasadami zgłoszeń.

 

Poziom zaawansowany działania (Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania) koncentruje się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego. Ponadto szkoły w sposób systematyczny wprowadzają podstawowe praktyki profesjonalnej pracy nauczycieli, a dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Nauczyciele współpracują w małych grupach, które wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą warsztat pracy. 

 

Rekrutacja do kolejnych edycji poziomu zaawansowanego (CRS2) rozpoczyna się każdego roku w marcu i trwa dwa miesiące. Zgłoszenia szkół przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na portalu Społeczność CEO w okresie naboru. W każdej edycji przyjmowanych jest najwyżej 25 placówek - decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do zapoznania się zasadami zgłoszeń.

 

 

Praca w na każdym poziomie trwa dwa lata. Po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów – poprzez zorganizowanie panelu koleżeńskiego .