Kontakt


Katarzyna Pucek

koordynatorka - poziom podstawowy działania CRS 1 (Całościowy Rozwój Szkoły - poziom podstawowy)

tel. 22 622 00 89 wew. 113

katarzyna.pucek@ceo.org.pl

 

 

Justyna Chachuła

koordynatorka - poziom zaawansowany działania CRS 2 (Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany)

tel. 22 622 00 89 wew. 113

justyna.chachula@ceo.org.pl

 

 

Adres do korespondencji:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/1

00-666 Warszawa