Kontakt


Agata Ludwikowska

koordynatorka - poziom podstawowy działania (Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się)

tel. 22 622 00 89 wew. 220

agata.ludwikowska@ceo.org.pl

 

 

 

Marta Żukowska

koordynatorka - poziom zaawansowany działania (Rozwijanie Uczenia się i Nauczania)

tel. 22 622 00 89 wew. 207

marta.zukowska@ceo.org.pl

 

Adres do korespondencji:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/24

00-666 Warszawa