Kontakt


Mateùsz Titës Meyer

koordynator - poziom podstawowy działania CRS1

tel. 22 622 00 89 wew. 220

mateusz.meyer@gmail.com

 

 

 

Marta Żukowska

koordynatorka - poziom zaawansowany działania CRS2 (Rozwijanie Uczenia się i Nauczania)

tel. 22 622 00 89 wew. 207

marta.zukowska@ceo.org.pl

 

Adres do korespondencji:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/24

00-666 Warszawa