Nazwa szkoły Miejscowość
Szkoła Podstawowa w Wągłczewie Wróblew
Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach Pątnów
Zespół Szkół Samorządowych w Grębieniu Pątnów
Zespół Szkół Samorzadowych w Załęczu Wielkim Pątnów
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym Pątnów
Zespół Szkół Samorządowych w Popowicach Pątnów
Zespół Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta Pątnów
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Zgierz
Szkoła Podstawowa nr 3 Zgierz
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina Babsk