Metodnik

Opublikował/-a:

Proponujemy nauczycielom użyteczne narzędzia nauczania zebrane w publikacji Metodnik. Są to sposoby używane w ocenianiu kształtującym, stosowane w szkołach angielskich i warte propagowania. Można go stworzyć samodzielnie dla swoich uczniów.

do kupienia w www.civitas.com.pl

Jak oceniać, aby uczyć?

Opublikował/-a: Paul Black, Christine Harrison, Clare Lee, Bethan Marshall, Dylan Wiliam


Tytuł oryginału: Assessment for Learning. Putting it into practice

Tłumaczenie: Joanna Dutkiewicz

Publikacja pod redakcją Paula Blacka, prezentująca nowy nurt w nauczaniu, nastawiony na to, w jaki sposób pomóc uczniowi uczyć się. Badania nad skutecznością „oceniania kształtującego” są prowadzone w różnych regionach świata. Paul Black i Dylan Wiliams są najszerzej cytowanymi autorytetami w tej dziedzinie. Pomysł zaproponowany przez angielskich badaczy, sprawdzony w praktyce, może zmienić szkołę. I choć pozornie dotyczy tylko oceniania, to dociera do samej istoty edukacji. Nauczyciel nie tyle wystawia stopnie, ile ocenia prace uczniów, wskazując, co uczeń zrobił dobrze, dokąd doszedł, co musi uzupełnić lub poprawić.

 

Format: B5, 148 stron

Rok wydania: 2006

do kupienia w www.civitas.com.pl

Duch klasy

Opublikował/-a: Merrill Harmin


Tytuł oryginału: Strategies to Inspire Active Learning

Tłumaczenie: Agata Tomaszewska

Jak motywować uczniów do nauki? Poradnik przeznaczony dla wszystkich nauczycieli niezależnie od wykładanego przedmiotu i poziomu szkoły, w której uczą. Zwiera praktyczne porady, jak budować w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Dzięki proponowanym technikom nauczania nauczyciel może zmienić swoją pozycję w klasie z osoby przekazującej wiadomości na sojusznika ucznia, wspierającego go w procesie uczenia się. Publikacja ilustrowana jest przykładami z pracy polskich nauczycieli – uczestników internetowej Akademii „Szkoły uczącej się”

Format: B5, stron: 180

ISBN 978-83-89623-15-7

Data wydania: 2008 (wyd II)

do kupienia w www.civitas.com.pl

Pomysł na szkołę z klasą

Opublikował/-a: Grażyna Czetwertyńska, Magdalena Krawczyk, Karolina Lewestam


Przewodnik po najciekawszych projektach akcji Szkoła z klasą, realizowanej przez ponad 5000 szkół. Są wśród nich oryginalne sposoby na ożywienie życia w szkole – organizacja badań uczniowskich, festiwal naukowy czy akcja charytatywna oraz sprawdzone pomysły na ciekawe zajęcia lekcyjne. Książka zawiera krótkie opisy działań przeplatane anegdotami, dzięki czemu w przystępny sposób inspiruje nauczycieli, rodziców i samych uczniów do tworzenia wymarzonej szkoły z klasą.

Format B5, 144 strony

ISBN 978-83-896233-5-5

Wydanie 2008

do kupienia w www.civitas.com.pl

Badanie przez działanie

Opublikował/-a: Richard Sagor


Tłumaczenie: Krzysztof Kruszewski

Książka amerykańskiego profesora pedagogiki pokazuje, jak grupa nauczycieli może przeprowadzać wspólne badania, by zdiagnozować, a następnie sprawnie rozwiązywać problemy swojej szkoły. Autor krok po kroku opisuje, jak przeprowadzić takie zespołowe badania – od zebrania odpowiedniej grupy nauczycieli do wprowadzenia zmian w sposobie pracy z uczniami. Tekst uzupełnia kilkadziesiąt przykładów zastosowania badań przez działanie w polskich szkołach.

Format B5

ISBN 978-83-896233-6-2

Wydanie 2008

do kupienia w www.civitas.com.pl

Sztuka i teoria skutecznego nauczania

Opublikował/-a: Robert J. Marzano


Tytuł oryginału: The Art and Science of Teaching: A Comperehensive Framwork for Effective Instruction

Tłumaczenie: Antonina Kasprzak, Jakub Czernik, Agnieszka Kurzemska

Pierwsze polskie wydanie! Książka Marzano, należąca do kanonu pedagogiki, to podstawowa lektura dotycząca strategii i form pracy z uczniami. Wybitny amerykański autor próbuje ustalić, co o skutecznym nauczaniu mówią najnowsze badania i przełożyć tę wiedzę na praktyczne wskazówki dla nauczycieli. Jak określić i przedstawić cele edukacyjne, śledzić postępy uczniów  oraz świętować ich sukcesy? Jak pomóc uczniom w skutecznym wykorzystywaniu wiedzy? Jak zaangażować uczniów? To tylko niketóre pytania, które powinni sobie stale zadawać nauczyciele na początku roku szkolnego, każdego działu nauczania i właściwie każdej lekcji. Wskazówki zilustrowane są konkretnymi przykładami „prosto z klasy”.

 

wydanie I, format B5

ISBN 978-83-896236-2-1

Data wydania 2012

do kupienia w www.civitas.com.pl

Ocenianie kształtujące w praktyce

Opublikował/-a: Danuta Sterna


Książka, która w sposób ciekawy i praktyczny prowadzi nauczycieli przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do swojej pracy. Prezentuje doświadczenia polskich nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

Kilka słów od autorki


„Od czasu, gdy zaczęłam pracować w szkole, poszukiwałam sposobów efektywnego nauczania. Martwiło mnie to, że moich uczniów często nie interesuje wiedza, która chcę im przekazać, że nie są zadowoleni z tego, co szkoła im oferuje. Próbowałam to zmienić. (...)

wydanie II, poprawione, format B5

ISBN 978-83-896234-0-9

Data wydania 2008

UWAGA: Nakład wyczerpany