Całościowy Rozwój Szkoły w czasie zdalnej edukacji


Ostatnie tygodnie zmieniły charakter pracy zarówno szkół, jak i całego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podjęliśmy wiele działań, aby pozostać w kontakcie ze szkołami oraz by choć trochę wesprzeć je w pracy z uczniami. Umieściliśmy także wiele materiałów edukacyjnych na naszym blogu https://blog.ceo.org.pl/

 

W ramach Szkoły Uczącej Się zorganizowaliśmy spotkania Dyrektorek i Dyrektorów szkół uczestniczących w Całościowym Rozwoju Szkół - poziom podstawowy i zaawansowany. Odbyły się już dwie serie takich spotkań i planujemy kolejne.

 

Spotkania miały na celu wsparcie współpracujących z nami Dyrektorek i Dyrektorów w nowej dla wszystkich sytuacji zdalnego nauczania. Była to możliwość wymiany doświadczeń, ale też rozmowy z ekspertami, którzy pomagali w interpretacji zmieniających się rozporządzeń i odpowiedzi na liczne pytania np. związane z zagadnieniami prawnymi.

 

Wśród wielu pytań, które sobie postawiliśmy w trakcie spotkań, znalazły się także i takie jak poniżej:

 • Jak ustalić plan lekcji zdalnych, czy zmniejszać liczbę godzin dla uczniów i czas trwania poszczególnej lekcji?
 • Czy starać się realizować podstawę programową, czy ograniczyć ją lub przenieść niektóre treści na czas po pandemii?
 • Jak radzić sobie z bezpieczeństwem w sieci i wypełnianiem zaleceń RODO?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikom obsługi, nauczycielom świetlicy, pedagogom szkolnym, nauczycielom wychowania fizycznego i innym specjalistom, którzy nie prowadzą regularnych lekcji?
 • Czy wypłacać nauczycielom wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Czy i jak dokumentować obecność uczniów na lekcjach zdalnych?
 • Jak dokumentować pracę zdalną nauczycieli?
 • Jak planować przyszłość w niepewnej sytuacji i przy braku planów z MEN?
 • Jak poradzić sobie z różnymi oczekiwaniami rodziców?
 • Czy odróżniać formę nauczania zdalnego od formy nauczania na odległość?
 • Jak oceniać uczniów?
 • Jak współpracować w gronie pedagogicznym?
 • Jak pomóc nauczycielom nie dającym sobie rady z TIK?
 • Jak monitorować pracę zdalną nauczycieli?
 • Co zrobić z uczniami, z którymi nie ma kontaktu?
 • Jak „zagospodarować” nauczycieli wspomagających?
 • Jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole?

Razem z ekspertką od prawa oświatowego szukaliśmy rozwiązań i ich umocowań prawnych.

 

Spotkania były bardzo owocne, dyrektorzy chętnie opowiadali, jak sobie radzili w trudnych dla nich sytuacjach, związanych z rozwiązaniami prawnymi. Również wymieniali się doświadczeniami między sobą, dając sobie wsparcie.

 

Na kolejnych spotkaniach będziemy poruszać kolejne tematy, którymi byli zainteresowani Dyrektorki i Dyrektorzy szkół biorących udział w programie Całościowy Rozwój Szkoły.