Chcesz, aby Twoja szkoła była OK? Przystąp do Całościowego Rozwoju Szkoły!


Program CRS1 kierujemy do szkół, które chciałyby wprowadzić u siebie Ocenianie Kształtujące w ramach sprawdzonej, dwuletniej formuły odpowiednio dobranych warsztatów i kursu internetowego.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkie szkoły, jednak w pierwszej kolejności przyjmujemy te placówki,  które korzystały już z innych form wsparcia Fundacji CEO:

  • kurs internetowy Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI),
  • szkolenia z OK w ramach Warsztatów Szkoły Uczącej Się (WSUS),
  • uczestnictwo w Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO),
  • kurs internetowy OK Zeszyt.

Pozostałe szkoły kwalifikujemy według kolejności zgłoszeń.

 

Dzięki CRS1 uczymy, jak pracować z uczniem metodami OK, kształtujemy kompetencje kluczowe, wzmacniamy samoocenę oraz uczymy pracy w grupie, wyzwalamy kreatywność prowadząc OK Zeszyt, a przede wszystkim dajemy Informację Zwrotną uczniowi i otrzymujemy ją od niego.

 

W ramach programu szkolimy nauczycieli na 5 warsztatach z OK w szkołach, 2 warsztatach regionalnych dla Liderów szkół, 2 konferencjach ogólnopolskich dla dyrektorów, 15-miesięcznemu kursowi internetowemu oraz 4 wizytom asystenckim trenerów, opiekującymi się szkołami. Uczestnicy szkoleń po każdym etapie otrzymują zaświadczenia, a szkoła dyplom ukończenia programu. Po kolejnym etapie – CRS2 – szkoła może ubiegać się o certyfikat Szkoły Uczącej Się.

 

Jesteśmy przekonani, że stosowany przez nas program jest najskuteczniejszą formą wprowadzenia Oceniania Kształtującego do szkół.

 

Z dokładnym harmonogramem i regulaminem programu można zapoznać się pod adresem: https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly/terminy

 

Rekrutacja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po zalogowaniu na stronie: https://spolecznosc.ceo.org.pl/register/register.xhtml

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem działania: Mateùsz Titës Meyer – mateusz.meyer@ceo.org.pl bądź pod nr. telefonu 22 622 00 89 wew. 220