IX edycja CRS2 ruszyła!


21–23 maja 2019 r. w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze odbyła się Konferencja Inauguracyjna działania Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie zaawansowanym – IX edycja. Uczestniczyli w niej dyrektorzy oraz wicedyrektorzy  szkół, które w tym roku przystąpiły do tego dwuletniego przedsięwzięcia, a także – w pierwszym dniu – gość specjalny z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: pani Katarzyna Świątkiewicz.

 

Działanie CRS2 koncentruje się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Szkoły  mają już doświadczenie związane z wprowadzaniem oceniania kształtującego, które nabyły podczas uczestniczenia w Całościowym Rozwoju Szkoły na poziomie podstawowym (CRS1). Udział w tegorocznej edycji CRS2 jest więc świadomym wyborem i konsekwencją wcześniejszych działań.

 

W pierwszym dniu uczestnicy skupili się przede wszystkim na budowaniu relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu, docenianiu i szanowaniu się. Ważnym celem pierwszych warsztatów, prowadzonych przez dr. Jacka Strzemiecznego – lidera merytorycznego Szkoły Uczącej Się oraz Małgorzatę Sulewska – trenerkę CEO i dyrektorkę Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, było koleżeńskie wsparcie dyrektorów oraz wzajemne inspirowanie się. Podczas tego dnia dyrektorzy poddali również refleksji dotychczasowe działania związane z ocenianiem kształtującym, a także rozwojem szkoły. Był to także czas formowania dyrektorskich grup współpracy, budowania zespołów, które będą współdziałały przez najbliższe dwa lata.

 

Kolejny dzień rozpoczął się wykładem oraz warsztatami dotyczącymi samosterowności, które poprowadziła Danuta Sterna – szefowa zespołu ekspertów Szkoły Uczącej Się. Sesja poświęcona

samosterowności uczniów i nauczycieli uświadomiła uczestnikom, że bez samosterownego nauczyciela w szkole, nie będzie samosterownego ucznia – odpowiedzialnego za swoje uczenie się i rozwój. W drugim dniu konferencji dyrektorzy zastanawiali się również nad tym, jak „zobaczyć” w klasie uczenie się oraz co to znaczy „dobre” zadanie edukacyjne. Ważnym elementem podczas warsztatów poświęconych zadaniom edukacyjnym było wspólne zastanawianie się nad jakością zadań proponowanych uczniom oraz możliwością ich modyfikacji tak, aby pomagały się uczyć. 

 

Trzeci dzień konferencji związany był z analizą potencjału rad pedagogicznych oraz liderów. Uczestnicy „mapowali” własne rady pedagogiczne,  zastanawiając się nad możliwością współpracy nauczycieli w rozwijaniu nauczania i uczenia się w szkole. Dyrektorzy zastanawiali się także nad „pierwszym krokiem”  po powrocie do szkoły. W tym dniu obecni byli także: Mirosława Rokicka – kierowniczka merytoryczna CRS2, Marta Żukowska – koordynatorka CRS2 oraz dr Jędrzej Witkowski – prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ostatnim punktem konferencji był panel dyrektorski, podczas którego uczestnicy mieli okazję posłuchać o doświadczeniach związanych z realizacją CRS2 od uczestników  edycji VIII: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie – pani Katarzyny Korościk, dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce – pani Anny Nowińskiej-Mróz oraz lidera grupy nauczycielskiej z tej samej szkoły – pana Leszka Cętkowskiego.

 

Podczas konferencji wielokrotnie wybrzmiało stwierdzenie, że relacje w szkole są podstawą wszelkich działań. Uczestnicy mogli także tego doświadczyć  podczas tych trzech dni, kiedy zarówno wśród uczestników, jaki i prowadzących panowała atmosfera życzliwości i współpracy. Nic, tylko życzyć uczestniczkom i uczestnikom tylko takich relacji, jakie zostały zbudowane podczas spotkania dyrektorów i wicedyrektorów IX edycji CRS2.

tekst: Małgorzata Sulewska - trenerka CEO