Kim jest lider w CRS2?


„Rozpoznanie możliwości doskonalenia swojego nauczania oraz możliwości doskonalenia nauczania prowadzonego przez innych nauczycieli we współpracy z nimi.”  - to cel inauguracyjnego szkolenia dla liderów IX edycji działania Całościowego Rozwoju Szkoły – poziom zaawansowany.

 

Liderzy spotkali się w Ośrodku Szkoleniowym CEO w Wildze i pracowali nad realizacją następujących kryteriów sukcesu:

Uczestniczki/Uczestnicy:

 

  • określają (na podstawie własnych i zasłyszanych doświadczeń uczniowskich i nauczycielskich), jak nauczyciel może pozytywnie wpływać na uczenie się uczniów,  
  • wyszczególniają wartości, na których chcą opierać swoje nauczanie, w tym relacje z uczniami,
  • wyjaśniają, co dla nich znaczy wartościowe uczenie się uczniów,
  • wskazują cechy takich zadań, które mogą wywołać głębokie uczenie się uczniów,
  • określają, w jaki sposób mogą poprawić uczenie się uczniów w swoim nauczaniu przedmiotowym,
  • wyszczególniają wartości, które uważają za ważne w pełnieniu roli lidera grupy nauczycieli,
  • wskazują swoje relacje i działania jako lidera grupy PP,
  • wykorzystują coaching grupowy do wzmocnienia w sobie umiejętności bycia liderem grupy nauczycieli,
  • znają rolę lidera i innych podmiotów biorących udział w tym programie,
  • na podstawie symulacji określają zasady efektywnego spotkania współpracujących nauczycieli.

 

Wymiana doświadczeń podczas rozmów w parach i małych grupach sprzyjały nie tylko uczeniu się ale też integracji. Uczestnicy doceniali pracę w grupach przedmiotowych nad zadaniem edukacyjnym oraz symulację spotkania prowadzonego z grupą Pomocnych Przyjaciół w module. Ciekawym i pomocnym, zdaniem liderów, doświadczeniem było też doświadczenie coachingu koleżeńskiego.

 

Aktywności warsztatu pomagały znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest lider w programie CRS2.

 

Lider to nie ten, który prowadzi grupę i ma władzę. Lider to ten, który troszczy się o relacje w grupie, aby w bezpiecznej atmosferze próbowała różnych rozwiązań i dzieliła się nimi.

Nadrzędnym celem lidera jest uruchomienie dyskusji z nauczycielami na temat nauczania.

 

Ważniejsze od wykonania zadań jest rozmawianie nauczycieli o nauczaniu. Zadania to tylko ramy, które mogą pomóc w dzieleniu się przykładami swojego nauczania. Mogą być one ważnym tematem do rozmowy, np. Czy to, co ja robię, jest dobrym nauczaniem?

 

W podsumowaniu uczestnicy podkreślali, że wyjeżdżają z energią do podejmowania wyzwań stojących przed nimi i ich grupami PP.

 

Dziękujemy za spotkanie i życzymy powodzenia!

Prowadzące szkolenie,

Mirosława Rokicka i Małgorzata Ostrowska