Konferencja Inauguracyjna programu Całościowy Rozwój Szkoły 1 edycja XVIII


W dniach 19-23 października 2020 r. w Wildze odbyła się Konferencja Inauguracyjna dla dyrektorów, których szkoły przystąpiły w bieżącym roku szkolnym do realizacji 2-letniego programu Całościowy Rozwój Szkoły 1. Jest to już XVIII edycja programu – „Jesteśmy pełnoletni” – tak stwierdzili uczestnicy programu.

 

Konferencja odbyła się w pełnym reżimie sanitarnym, uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy (poniedziałkowo – środowa i środowo – piątkowa). Niestety ze względu na bardzo dynamiczną sytuację w szkołach związaną z pandemią część uczestników musiała odwołać swój przyjazd w ostatniej chwili.

 

Tematyka konferencji inauguracyjnej była skupiona wokół trzech wątków: filozofia oceniania kształtującego, obserwacja wspierająca nauczycieli oraz wzmacnianie dyrektorów.

 

Uczestnicy obu grup wzięli udział w wykładzie Danuty Sterny o ocenianiu kształtującym. Aby dyrektor był liderem oceniania kształtującego w swojej szkole, musi mieć pełną wiedzę na ten temat. Dlatego prowadząca bardzo dokładnie omówiła pięć strategii oceniania kształtującego, pomimo tego, że w szkołach aktualnie pracuje się nad I strategią (cele, kryteria, monitorowanie). Zaskoczeniem były niektóre elementy przedstawionych badań Hatii’ego nad interwencjami, które warto stosować w nauczaniu. O tym, że taką interwencją jest monitorowanie nauczania czy dawanie informacji zwrotnej dyrektorzy wiedzieli, ale to, że liczebność klasy nie ma aż takiego wpływu, jak podejrzewaliśmy, mogło być zaskoczeniem. Dyrektorzy wypróbowywali na sobie techniki okejowe (m.in. światła, kostki, mierzenie czasu). Mieli czas na zadawanie pytań, dzielenie się refleksjami. Wykład był prowadzony z wykorzystaniem technik pracy na odległość, a dyrektorzy na bieżąco mogli sprawdzać jakie formy i metody pracy sprawdzają się podczas pracy online, co podczas wykładu skupiało ich koncentrację. Zwrócili uwagę na krótkie rozmowy w parach, pracę indywidualną, które pozwalały być aktywnym podczas wykładu online.

 

W drugim dniu konferencji uczestnicy poznawali tajniki obserwacji wspierającej nauczyciela. Jak stwierdził jeden z dyrektorów: „nikt mnie wcześniej nie uczył takich umiejętności”. Obserwacja wspierająca ma na celu wsparcie nauczyciela w doskonaleniu wprowadzania oceniania kształtującego. Nie jest to hospitacja lekcji. Nauczyciel może wskazać, które elementy chciałby, aby były obserwowane. Przed obserwacją dyrektor i nauczyciel mogą wspólnie przygotować arkusz obserwacyjny z wyszczególnionymi wskaźnikami do obserwacji. Po odbytej obserwacji dyrektor przeprowadza z nauczycielem rozmowę, która ma na celu przede wszystkim wskazanie dobrych stron przeprowadzonej lekcji. Następnie wspólnie na podstawie mocnych stron szukają możliwości pogłębiania działań nauczyciela. Okazało się, że nie jest to takie proste. Trudności sprawiało posługiwanie się językiem faktów i wskazywanie obszarów do dalszej pracy. Jednakże po kilku próbach, dyrektorzy na pewno będą w stanie wesprzeć swoich nauczycieli we wdrażaniu okeja w klasie.

 

Sporo czasu podczas konferencji zajęło poszukiwanie sojuszników zmiany – „gwiazd pomagania”. W każdej szkole zidentyfikowani zostali już wcześniej liderzy programu. Dyrektorzy dzielili się swoimi sposobami na ich wzmacnianiem. Podczas warsztatów zastanawiali się nad umiejętnościami innych nauczycieli – czy oni też mogą być gwiazdami pomagania w mojej szkole? Okazuje się, że tak. Wystarczy tylko porozmawiać z nauczycielami i poprosić, aby dzielili się swoim warsztatem pracy z koleżanką / kolegą z sąsiedniej klasy lub z zespołu przedmiotowego.

 

Bardzo wiele czasu na warsztatach i w przerwach poświęcono na wzmacnianie dyrektorów i budowanie sieci wzajemnego wsparcia. Było wiele rozmów, wiele wymiany doświadczeń. Dyrektorzy wspólnie szukali rozwiązań pojawiających się problemów. Z Wilgi wyjeżdżali bardzo wzmocnieni i świadomi swojej roli, mimo bardzo trudnych czasów w szkołach. Oto przykładowe wypowiedzi uczestników:

 

  • „Kolejny raz uświadomiłam sobie, jak ważna jest rola dyrektora w budowaniu atmosfery współpracy. Dostałam cenne wskazówki i porady”.
  • „Bardzo pomogły mi informacje dotyczące obserwacji lekcji OK. oraz relacje panujące podczas warsztatów. Miejsce konferencji bardzo sprzyjało – mogłem się oderwać od świata zewnętrznego i skupić się na poruszanych tematach. Dostałem bardzo konkretne wskazówki do pracy w CRS 1”.
  • „Bezpieczeństwo. Akceptacja. Uważność innych. Wdzięczność. Konferencja merytoryczna z atmosferą akceptacji i uważności, co przekłada się na bezpieczeństwo.”

 

Marta Hołub, Mirosława Rokicka, Janina Stojak