KONFERENCJA PÓŁMETKOWA - CRS2, Edycja VII


21-22 września w Wildze na konferencji półmetkowej spotkali się dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół z VII edycji działania Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie zaawansowanym. Tematem przewodnim wydarzenia były otwarte drzwi klas. Uczestnicy konferencji zastanawiali się, dlaczego w typowych szkołach drzwi klas są zamknięte, a co za tym idzie mało jest wspólnej pracy nauczycieli nad uczeniem się uczniów. Przyczyny są różne – brak zaufania, brak wiary we własne możliwości, niewystarczający warsztat pracy, strach przed oceną. Jednakże warto pokonywać w szkołach te przeszkody, bo korzyści płynące ze współpracy są niewymierne: doskonalenie warsztatu pracy pogłębienie refleksji na temat nauczania, opracowanie wspólnych zasad nauczania w szkole czy wspólne rozwiązywanie problemów.

 

Uczestnicy przypominali sobie  początki działań w programie. Okazało się, ze kluczową decyzją był wybór liderów grup pomocnych przyjaciół. To osoby, które własnym zaangażowaniem i osobowością potrafiły zachęcić do działań innych. Dyrektorzy sformułowali także kilka rad dla swoich kolegów rozpoczynających program w tym roku. Najcenniejsza wskazówka dotyczyła tego, aby dyrektor sam angażował się w realizację programu w każdym jego momencie oraz pozostawił nauczycielom swobodę w doborze grup pomocnych przyjaciół.

 

Mimo tego, że przed uczestnikami jeszcze rok działań, już teraz zastanawiali się oni, w jaki sposób sprawić, aby rozpoczęta praca była kontynuowana po zakończeniu programu. Pomysły były różne – od systemu motywowania, przez kontynuowanie pracy w Klubie SUS aż po inspirowanie nauczycieli przez samego dyrektora poprzez zapraszanie do siebie na lekcje otwarte.

 

Drugiego dnia konferencji uczestnicy poznali  praktykę spaceru edukacyjnego. Zastanawiali się, jak pokonać ewentualne przeszkody przy jego wdrażaniu oraz próbowali opracować arkusz obserwacyjny, który umożliwi obserwację strategii nauczania i uczenia się w ich szkołach. Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że podczas warsztatów uporządkowali swoją wiedzę i czekające ich w tym roku szkolnym wyzwanie – zorganizowanie spaceru edukacyjnego w szkole oraz panelu koleżeńskiego nie jest już trudne.

 

Ważny dla dyrektorów był powrót do przeszłości i wspomnienie dobrych nauczycieli. Co sprawiło, że akurat te osoby przywołali z pamięci? Pasja w nauczaniu, wiara w swoich uczniów, sprawiedliwość,  mówienie o wymaganiach, czas dla ucznia. Dyrektorzy stworzyli listę cech dobrego nauczyciela, a z Wilgi wyjeżdżali z postanowieniem  stworzenia takiej listy w swoich szkołach z nadzieją, że będzie to inspiracja do pracy ich szkół.

 

tekst: Marta Hołub - trenerka SUS, dyrektorka SP nr 113 im. Adama Rapackiego we Wrocławiu