Konferencja Półmetkowa Dyrektorów CRS 1 edycja XVII: 13-14.08.2020


W dniach 13-14 sierpnia odbyła się w Wildze konferencja półmetkowa dla Dyrektorów szkół biorących udział w programie CRS 1. Pomimo tego, że był to także półmetek wakacji Dyrektorzy mocno pracowali nad przygotowaniem swoich szkół do nowego roku szkolnego oraz zastanawiali się, co zrobić, aby w ich szkołach pogłębiać proces uczenia się uczniów. W konferencji wzięło udział tylko kilku Dyrektorów, zapewne przyczyniły się do tego warunki pandemii.

 

Tematem przewodnim konferencji była informacja zwrotna. To właśnie nad jej doskonaleniem będą pracowały szkoły w drugim roku trwania programu. Temu także był poświęcony wykład Danuty Sterny, która skoncentrowała się na tym, jak oddzielić w szkole ocenę sumującą od kształtującej oraz jak przekonać nauczycieli do częstszego dawania informacji zwrotnej. Dyrektorzy zastanawiali się i poszukiwali rozwiązań ewentualnie pojawiających się trudności, np. czasochłonności i pracochłonności dawania IZ, korzystania z informacji zwrotnej przez uczniów, niechęcią uczniów do poprawy pracy, przyzwyczajeniem rodziców i uczniów do stopni. Rozmowy prowadzone przez Dyrektorów oraz wątki przez nich podejmowane świadczą o tym, że proces zmiany nie jest procesem łatwym. Jest to wyzwanie dla szkoły, przez które może przeprowadzić świadomy, widzący cel Dyrektor. Ale każdy Dyrektor sam też musi wiedzieć, czego w tym procesie zmiany można się spodziewać, na czym się skupić, a z czego warto zrezygnować, aby przybliżyć szkołę do sukcesu. I myślę, że z taką świadomością Dyrektorzy wyjeżdżali z konferencji. Wiedzieli, jakie działania związane ze wzmacnianiem procesu dawania informacji zwrotnej są w ich szkołach możliwe, a z jakimi działaniami trzeba jeszcze poczekać. Na pewno wyjeżdżali z przekonaniem, że Dyrektor powinien zacząć od siebie, dając np. informację zwrotną swoim liderom albo prowadząc radę pedagogiczną z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego.

 

Konferencja półmetkowa odbywała się w gorącym okresie przygotowywania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego w trudnym okresie pandemii. Dlatego w drugim dniu warsztatów z wykorzystaniem burzy mózgów spisaliśmy wszystkie zadania, które czekają na Dyrektora i rady pedagogiczne jeszcze w sierpniu. I tutaj pomogła nasza różnorodność. Mimo, że grono dyrektorskie było mało liczne, było bardzo reprezentatywne – pracowali przedstawiciele dużej i małej szkoły publicznej, szkoły stowarzyszeniowej oraz szkoły prywatnej. Po raz kolejny Dyrektorzy przekonali się, że są dla siebie ogromnym wsparciem i taka wspólna praca jest niezwykle efektywna. Dyrektorzy wyjeżdżali z Wilgi z gotowymi planami działań.

 

Marta Hołub