KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA W SP1 IM.KAZIMIERZA WIELKIEGO W WIELICZCE


28 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce odbyła się Konferencja Upowszechniająca w ramach Całościowego Rozwoju Szkoły – poziom zaawansowany, prowadzonego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Konferencja miała na celu podsumowanie i prezentację efektów stosowania strategii nauczania i uczenia się w pracy z uczniami.

Było to wydarzenie niezwykłe, bo i Szkoła jest niezwykła...

 

Gdy we wrześniu 2019r. po raz pierwszy wchodziłam w jej zabytkowe mury nie spodziewałam się tak intensywnej pracy, zaangażowania i zmian...

Do programu placówkę zapisała Pani Dyrektor Ilona Dziuba, która w czasie pierwszego spotkania witała mnie już, jako wicedyrektor wraz z zaproszonym przez nią do współpracy nowym dyrektorem – Lucjanem Rówińskim. Obydwoje stanową zgrany duet zarządzający Zespołem Nauczycieli, wspierający Uczniów i współpracujących z Rodzicami.

W międzyczasie do dwóch Liderek Magdaleny Parszywki i Urszuli Plis dołączyła zastępująca czasowo tą pierwszą Jolanta Kitlińska. Zespoły Pomocnych Przyjaciół rozrastały się, dołączali kolejni chętni nauczyciele, nowi uczniowie byli obejmowani działaniami…

 

W czasie naszej dwuletniej współpracy trwała nieustająca sztafeta. Osoby tworzące Zespoły wnosiły własny potencjał, energię i osobowość. Dzięki temu każdy mógł się rozwijać, uczyć i tworzyć nową jakość w pracy z uczniami. Nauczyciele pracowali wytrwale, a w trudnych chwilach, a i takie bywały, zawsze mogli liczyć na wsparcie i pomoc. Dyrekcja i Nauczyciele tej szkoły bez problemu dzielą się odpowiedzialnością, współpracują i uzupełniają wzajemnie. Potrafią zastąpić w działaniach osoby potrzebujące czasu na powrót do zdrowia, przejmują obowiązki i pomagają wróć…

Co ciekawe, mimo nieoczekiwanych zdarzeń proces wdrażania zmian trwał nieprzerwanie. Każdy zwrot akcji powodował jedynie reorganizację i kontynuację zmodyfikowanego planu działań z uczniami. Każdego dnia i każdego miesiąca, w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej.

 

Współpraca z tą Szkołą, to okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji. Pracujących tu ludzi cechują perfekcjonizm i odwaga pozwalająca łamać schematy. To miejsce, w którym dzieci, młodzież i dorośli wspólnie dyskutują, planują i wyciągają wnioski. Uczą się w działaniu. Każde spotkanie z nimi, to prezent, którym można się cieszyć jeszcze długo po wyjściu ze szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce z pewnością jest Szkołą Uczącą Się.

 

Serdecznie gratuluję i czekam na więcej.

Aleksandra Cupok-Kokoszka - asystentka szkoły w ramach CRS2/IX